Delakultur – Att få tjugoenfalt tillbakaIntroduktion

Hej! Välkommen till en plats där vi köpt in böcker och där vi delar dem med andra människor. Du som individ behöver inte lägga dina pengar på att köpa alla dessa tusentals böcker. Du sparar pengar och miljön tackar oss.  Med detta urgamla och urkloka koncept får vi alla möjligheten att bli kunnigare tillsammans, oavsett vad vi har för personliga tillgångar. Vi är ett bibliotek och delakultur är basen för vårt yrke.

Biblioteken har alltid varit bra på att dela med sig av sina resurser till sina besökare: oavsett om det handlar om böcker, film, musik, teknik eller kunskap, men är vi lika bra på att dela med varandra? Digiteket har byggts just för att vi i bibliotekssverige ska dela kunskap, och bli bättre på att göra varandra klokare. Bibliotekspersonal över hela Sverige har ganska mycket samma behov av digital fortbildning. Svaren på det digitala självskattningstestet, som gjorts av över 80% av landets biblioteksanställda, visar inga större regionala skillnader. Det som upplevs som svårt och utmanande i Skåne upplevs svårt och utmanande i Västernorrland. Kan vi bli bättre på att utbilda varandra kan vi få otroligt mycket fortbildning till ett mycket lågt pris.

Denna kurs kommer att ta upp delakultur som koncept, och ge dig chansen att förankra delakulturen på ditt jobb och förhoppningsvis även resten av bibliotekssverige.

Syfte

Denna kurs syftar till att så pedagogiskt som möjligt göra det tydligt att vi genom att dela det vi har med andra, får mer tillbaka. Att delakultur inte bara är trevligt och skapar samhörighet utan att det rent kvantitativt (och kanske även kvalitativt) ger större slutresultat.

Kunskapsmål

När du är klar med denna kurs bör du:

  • ha fått en kort presentation av och känna till konceptet delakultur med praktiska exempel
  • fått några pedagogiska exempel kring utmaningarna att förankra delakultur – även när det är objektivt lämpligt att dela
  • ha fått en chans att pröva på delakultur genom praktiska exempel.

Upplägg

Kursen presenteras i video, text och bild och varje lektion åtföljs av praktiska övningar

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

En kortare film om delakultur.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Christoffer Krämer
Medförfattare: Mélanie Piedoie

Publicerad:

Reviderad: