Vilken information eftersöker vi?Lektion tre

Claire Ward på organisationen First Draft har följt och sammanställt vilka typer av information människor jorden över eftersöker och sammanfattar dessa i fyra kategorier:

  1. Hur och var började det? I denna kategori ryms det en stor mängd konspirationsteorier där xenofobiska inslag och skepsism för läkemedelsbranschen är vanligt förekommande.
  2. Hur sprids det och hur länge kommer det pågå? De vanligaste frågorna handlar om man smittar andra även om man inte uppvisar symptom och hur länge viruset överlever på olika ytor.
  3. Vilka är symptomen och behandlingarna? I detta spektrum florerar det mängder av alternativmedicinska svar på behandlingar.
  4. Vad gör myndigheterna och hur kommer det påverka min vardag? Människor vill förstås veta om skolor kommer stängas om det är möjligt att resa, och så vidare.

Reflektionsfråga

Kan du/ni kort sammanfatta vilka frågor kring er verksamhet som besökare frågar efter i samband med krisen? Finns det något av era svar som du/ni känner att andra bibliotek skulle ha nytta av att dela?

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 23 mars, 2020