Varför ökar mängden falsk information vid kriser?Lektion ett

Desinformationen finns i olika former som sprids från olika typer av aktörer med helt olika motiv: från de välmenande till de illasinnade. Att detta sker är i sig inte så konstigt, alla större händelser i världen för med sig ett ökat  informationsbrus som gör det än svårare att orientera sig och bilda sig en egen uppfattning baserat på fakta. Det är mänskligt att vilja hitta enkla lösningar på komplexa problem, som att äta citroner eller vitlök, men man bör kanske reflektera över om man själv eventuellt bidrar till bruset och mängden falsk information. 

Krisinformationsforskaren Kate Starbird menar att kriser i form av naturkatastrofer, terroristattacker, eller som nu, en global pandemi leder till stor osäkerhet. Vi undrar vad som händer och hur vi ska förhålla oss till det. Ofta saknas det initialt tillgång till information, åtminstone från officiella källor eller etablerade nyhetsmedier. Läget är dynamiskt, råd som gällde igår kanske inte gäller idag, etcetera. Osäkerhet föder oro: Vad ska vi göra med våra jobb? Vad ska vi göra med våra sjuka föräldrar? Vad ska vi göra med våra barn? När ska vi göra något? Idag? Imorgon kanske det är försent? Den naturliga mänskliga responsen i dessa lägen är att försöka lösa problemet, det vill säga förstå vad som händer och hur man ska reagera. Vi samlar information som underlag för våra beslut och reaktioner.

I denna process att försöka bilda sig en uppfattning om ett fenomen, bildas det ofta rykten och är dessa falska så kan de bidra till att människor kanske fattar felaktiga och dåliga beslut, något som i pandemitider kan vara farligt. 

Historiskt har det största problemet i kristider varit avsaknad av information, nu står vi inför det motsatta problemet. Vårt stora problem nu är att välja ut vilken information vi ska ta till oss och vilken vi ska avfärda. 

Om vi samtidigt saknar tilltro till officiella källor, som våra myndigheter, ökar risken för att falsk information kommer att påverka våra beslut. Vid kriser finns det alltid opportunister som söker utnyttja situationen för egen vinning då vi är extra sårbara. Detta gör frågan än mer komplex och komplicerad. 

Reflektionsfråga

Hur har ni på ert bibliotek valt att hantera informationen kring corona? Ger ni för lite information eller kanske för mycket? Har ni i arbetslaget diskuterat vilken information det är lämpligt att ni förser människor med?

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 23 mars, 2020