Källkritik: Hur vårdar man sin informationshygien?Lektion 15

Psykolog Mattias Lundberg skriver om att ta hand om sin informationshygien för att i förlängningen kunna minska sin oro och undvika att göra irrationella val. Om man utsätter sig för färre tillfälle där man kritiskt behöver granska eller ta ställning till påståenden kan man minska sina informationsstress och kanske bättre bearbeta den information man får sig till livs och i slutändan fattar bättre informerade rationella beslut. Han rekommenderar: 

  • Följ inte all rapportering kontinuerligt.
  • Välj ett par nyhetskällor, till exempel P1 och välj bort resten.
  • Undvik sociala mediers nyhetsflöde i görligaste mån.
  • Ta del av information vid fasta tider, skapa rutiner.
  • Ha en plan för vad du ska göra vid andra tider, försök ha roligt.
  • Var sunt skeptisk till information som låter tvärsäker.
  • Tänk på att du själv är en informationskanal. Vilken information delar du vidare och varför gör du det?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 23 mars, 2020