Falsk information: KonspirationsteorierLektion tio

En global pandemi som denna är ju självklart en högtidsstund för konspirationsteoretiker av alla slag. Allt från att det inte finns något coronovirus till att 5G-införandet i Kina orsakade utbrottet, florerar friskt. En del av dessa teorier kan  dock komma att korsspridas in i framförallt alternativhögerns och de alternativmedicinska nätverken, ett fenomen som vi sett innan. I Sverige ser vi till exempel att före detta popstjärnor och komiker har halkat in på dessa banor och det kan bli problematiskt om dessa teorier på detta sätt planteras och i förlängningen sipprar in i mer konventionella kanaler. I bilderna nedan är namnen maskade då det är själva fenomenet som är det intressanta, inte vilka de är. Första steget i propaganda är alltid att plantera en idé och sen upprepa den tills den inte längre upplevs som absurd.

Facebookinlägg: "corona är bara en bluff. det är en förkylning.. för att dom väldigt rika ska bli ännu rikare... googla på bilderberggruppen"

Facebookinlägg från före detta popstjärna.

Facebookinlägg (bristfällig svenska): Från det ena till det andra. Här ska ni få er en ordentlig tankeställare. Se denna video, klipp från youtube. Oavsett vad som påstås så säger sunt förnuft att allt EMF runt oss är jävligt skadligt. Det har bla med blodhjärnbarriären att göra. Sedan länge fakta bland oss i de "vaknas" led. Vi dem förnedrande och bespottade. Vi med foliehatten i garderoben. Eller mig som GLobalistpsykopaterna försöker stämpla som antisemit och Gud vet vad.

Facebookinlägg från komiker.

Media har här ett stort ansvar och behöver göra konstanta avväganden kring vilka ytterlighetsfenomen som bör lyftas och vilka som bör ignoreras eller så att säga ”sättas i karantän”. Dessa teoribyggen är dock ungefär lika förvirrande som innan och är kanske i sammanhanget ett mindre problem än till exempel de välmenande kedjebrevsaktiga råden som sprids mellan vänner och familj.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 23 mars, 2020