Avslutning och sammanfattningLektion 19

I krisers spår följer som regel också en kraftig ökning av information och med det falsk information av olika slag och syfte. Oroliga och rädda människor gör irrationella val vilket i förlängningen kan vara farligt, både för dem själva och för andra. De källkritiska spärrar man kanske vanligtvis har kan lätt slås ut, vilket självklart tacksamt utnyttjas av en mängd olika ljusskygga aktörer med olika agendor som vet att dessa tillfällen är tacksamma för att sprida desinformation. Ens desinformationsimmunförsvar är i orostider nedsatt.

Vi bör alla dra vårt strå till stacken och undvika att bidra till pandemins medföljande infodemi. Hur du kan påverka:

  • Felaktig information kommer i en mängd olika former, från de välmenande kedjebreven till uppsåtlig desinformation från främmande makt och allt däremellan.
  • I tider av kris och oro är det lätt att man försöker ta in så mycket information som möjligt för att kunna ta beslut kring hur man ska agera. Det är lätt att man då låter sig påverkas av direkt felaktig information vilket kan leda till att man fattar irrationella beslut då ens vanliga källkritiska immunförsvar är nedsatt. Det är bra att försöka värna sin informationshygien.
  • De stora teknikföretagen försöker minimera mängden desinformation på algoritmisk väg men vissa av dessa åtgärder har visat sig vara kontraproduktiva.
    Försök att minimera din utsatthet för informationsbruset för att på så sätt undvika att ”bli smittad” av desinformation. Utnyttja i görligaste mån de officiella kanalerna och de mer sansade massmedierna.
  • Utnyttja de enkla och snabba källkritiska metoderna för faktagranskning (stanna upp, andas, försök avgör vilken kontext påståendet presenteras i, sök på påståendet, hitta legitima källor som bekräftar eller förnekar). Du kommer långt med en sökmotor och Wikipedia.
  • Undvik att vara en del av problemet. Dela inte vidare rykte, skvaller och var försiktig med att agera i affekt.

Danska forskaren inom internationella relationer, Flemming Spidsboel, sammanfattar koncist och förtjänstfullt hela kursens innehåll

Tweet: 1) Vask först dine händer, 2) Sprit därefter dine händer 3) Set dig till sisdt på dne händer så du ikke bidrager till at sprede desinformation.

Skärmdump från Twitter.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 23 mars, 2020