Coronainfodemin – Ett lackmustest på din motståndskraft mot falsk informationIntroduktion

Skärmdump på Twitters trender där #covid19 ligger i topp.

Covid19 trendar som sökord på Twitter.

Intravenös c-vitamin är Kinas hemliga vapen mot viruset, vitlök gör dig immun, Bill Gates ligger bakom utbrottet, viruset är egentligen ett biologiskt vapen och/eller orsakat av 5G-utbyggnaden. Skräckförfattaren Dean Koontz har förutspått viruset, ättika i näsan hjälper eller att dricka blekmedel. Detta är bara ett litet axplock av felaktiga rykten som nu sprids i samband med virusets framfart. Parallellt med falska rykten försöker diverse aktörer utnyttja pandemins förvirring för sina egna syften genom att sprida misstro, ifrågasätta officiella budskap och politisera frågan. Det är svårt att orientera sig i den komplexa och stora informationsmängd som nu sköljer över oss där vi också ofta är medproducenter genom att kommentera, dela och skriva inlägg. Riskerna för spridning av felaktig information har nog aldrig varit större på global nivå. WHO:s generaldirektör menar att vi inte bara bekämpar en pandemi utan också en infodemi”. Mängden des- och misinformation, det vill säga information som inte stämmer, gör det svårt för oss att skilja sant från falskt vilket i slutändan kan påverka de val vi gör, med potentiellt allvarliga konsekvenser som följd. 

Det går att se ett lands beredskap inför denna desinformationsvåg som ett lackmustest över hur väl man är rustad, inte bara på smittspårning och sjukvård, men också på motståndskraft mot felaktig information. Mängden tillgänglig information som nu finns om corona under pågående kris saknar motstycke. Vi behöver lära oss sålla och hantera denna mängd. Krisen skulle också kunna tjäna som en utvärdering av ens egen förmåga. Hur mycket motståndskraft har du själv mot des- och misinformation? Har du själv delat något i sociala medier som kanske är problematiskt? Har du kanske pratat om detta vid fikabordet med kollegorna och fört något vidare som inte varit underbyggt? 

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få en ökad förståelse för olika typer av desinformation och de problem som detta medför. Du kommer också att få lära dig några enkla metoder för hur du kan hantera och orientera dig i den enorma informationsmängden för att undvika än mer stress och oro. Du kommer också att få lära dig hur du kan undvika att själv bidra till mängden desinformation på nätet samt hur du med enkla källkritiska metoder kan faktagranska påståenden. Coronaviruset tjänar som en fond för kursen, men tipsen och råden går att använda i alla sammanhang.

Denna kurs kan vid första anblick upplevas som utmanande och omfattande, men känn ingen oro över detta. Varje lektion är kort och koncis och du kan lätt navigera i lektionsstrukturen och hitta exakt den eller de lektioner som du är mest intresserad av. För praktiska och konkreta tips går det utmärkt att hoppa till de många exemplen i de sista kapitlen.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du:

  • känna till ett antal olika typer av problematisk desinformation som uppkommer i allmänhet och kring coronapandemin i synnerhet
  • känna till problematiken som uppstår vid enorm tillgång till information
  • veta hur du kan undvika att bidra till problemet
  • känna till några enkla metoder för att hantera informationsmängden
  • kunna några enkla metoder för faktagranskning.

Terminologi

I denna kurs används begreppen “misinformation” och “desinformation”. Misinformation är ett samlingsord för falsk information som sprids oavsett om den bakomliggande orsaken är att vilseleda. Ofta tror de som sprider misinformation att det är sant. Desinformation används som begrepp för falsk information som avsändaren medvetet sprider. 

Slutligen en disclaimer: Eftersom ämnet är så föränderligt så är det möjligt att information i denna kurs kan upplevas som föråldrad när du läser den. Det är möjligt att den kommer att uppdateras och ändras efter hand. 

Anmärkning

Denna kurs skapades i mars 2020 och vi har nu levt över ett år i pandemins värld. Det finns nu ett helt annat kunskapsläge, både medicinskt och gällande des- och minsinformationsspridning. Kursen kommer förhoppningsvis uppdateras så den avspeglar det nuvarande kunskapsläget bättre.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad: 23 mars, 2020