Länkar, bilder och lite tillLektion tre

Nätet är uppbyggt av länkar och för att kunna länka till något använder du denna kod:

Det som står här blir den klickbara länken

När vi använder koden ovan här på webbsidan ser det ut så här:

Det som står här blir den klickbara länken

Uppgift

Skapa en länk som länkar till ert lokala bibliotek i ditt övningsdokument sida_ett.html. Prova dig fram om det inte funkar vid första försöket. Facit kan du hitta här.

Bilder

För att lägga till en bild till din webbsida använder du koden nedan:

<img src=”labrador.jpg” alt=”Sovande svart labrador”>

Hitta först en bild du vill använda, i och med att vi inte publicerar något på nätet behöver du inte fundera så mycket på upphovsrätt i detta fall. Om du inte kommer på något kan jag rekommendera en bild på en labrador, det brukar man bli glad av. 

Lägg bilden i samma mapp som sida_ett.html.

labrador.jog i samma mapp som sida1.html

Ange bildens namn efter img src enligt exemplet ovan. “Alt” är ett exempel på ett attribut, en egenskap, metadata, till bild-taggen, i detta fall anger vi en alt-text. Alt-texten är den som läses upp av en skärmläsare om man navigerar på webbsidan med nedsatt synförmåga. Läs mer om det i Digiteketkursen Tillgängliga bilder – att skriva alt.

Webbsida med bild på labrador

Uppgift

Skapa en ny html-sida som du döper till sida_tva.html

Denna ska innehålla en rubrik som säger ”Labrador” samt under den en bild på en labrador som är en länk som leder till valfri labradorklubb. Du ska alltså kunna klicka på bilden och då komma till en labradorförening. Om du behöver en ledtråd kan du klicka här. Vill du jämföra med facit kan du göra det här.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Ola Nilsson

Publicerad:

Reviderad: