Bygg din egen Teknikjakt!Introduktion

Inledning

Teknikjakten är en metod inspirerad av escape rooms, en form av spel där en grupp samarbetar för att upptäcka ledtrådar, lösa pussel och utföra olika typer av uppgifter.

Metoden skapades som en del av projektet Mer för fler som Umeå kommuns bibliotek deltog i 2018. Grundtanken med Teknikjakten är att skapa en rolig och klurig lärupplevelse. Eftersom det är spännande och går framåt stegvis blir fokus på problemlösning och samarbete snarare än känslan av att gå en kurs i att lära sig digitala hjälpmedel. Gruppen lär sig tillsammans. Alla turas om att göra sökningar och lösa uppdragen på nätet.

Rent praktiskt går det till så att deltagarna surfar till webbplats där jakten finns uppladdad. Där presenteras en kort bakgrund.

Webbsida med text: Jakten startar, ett mystsiskt sms. SMS-fönster: Ni är utvalda till ett viktigt uppdrag. Ni vet inte vilket det är ännu.För att visa att ni är redo vill vi att ni tar reda på detta.

Deltagarna får sedan ett uppdrag att utföra. 

Uppgift 1 Vem tillhör detta nummer? (använd förkortningen)?

Svaret skriver de in på webbplatsen. 

Svarsprompt.

Rätt svar innebär att nästa del i historien låses upp och att nästa uppdrag presenteras.

Vad kan då ett uppdrag vara?

I den ursprungliga Teknikjakten var  målet att öka den digitala delaktigheten hos deltagarna. Uppdragen handlade då om att lösa uppgifter med hjälp av e-tjänster och informationssökning. När du skapar din egen jakt kan dock uppdragen handla om vad som helst. Det kan till exempel handla om att söka reda på information på bibliotekets webbplats men också vara kopplat till någon uppgift som ska lösas i biblioteksrummet. Alla uppgifter där det finns en eller att par olika möjliga korrekta svar kan bli till ett uppdrag i din egen Teknikjakt.

Syfte

Teknikjakten är en spelifierad metod med syfte att stärka personers digitala självkänsla. I den här kursen lär du dig hur du kan göra din egen Teknikjakt, med ett eget tema, syfte, målgrupp och innehåll. Titta gärna närmare på Teknikjakten och läs mer om den och de andra versioner som skapats i Digiteketartikeln Teknikjakten – en spelifierad metod för att stärka personers digitala självkänsla.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • ha lärt dig vad som behövs för att komma igång med att göra ditt eget projekt utifrån Teknikjaktenmallen
  • ha laddat ner en HTML-editor och laddat ner och packat upp mallen för Teknikjakten
  • ha lärt dig en del grundläggande HTML, CSS, några programmeringstermer och använt detta för att skapa uppdrag i ditt projekt
  • lärt dig hur man byter bakgrund och lägger in bilder i ditt projekt och avslutningsvis hur du laddar upp ditt projekt på Github pages.

Licenser

Detta kursmaterial är licensierat enligt CC-BY och själva Teknikjakten  är under MIT-licens, vilket innebär att det är öppen kod tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Jon Fällström & Johan Sundlöf

Publicerad: 27 januari, 2021