Vad är Creative Commons?Lektion tre

Creative Commons symbol.

Det som ofta gör oss till bildtjuvar är svårigheten i att finna upphovspersonen. Bilden vi önskar oss tar någon sekund att hitta men det kan vara väldigt tidskrävande att försöka finna vem som är upphovspersonen och hur man kan nå hen för att be om tillåtelse att använda bilden. För att underlätta för konsumenter att ta del av verk kan upphovsrättspersonen välja att licensiera sina verk under Creative Commons. Creative Commons, som förkortas CC, innebär att upphovspersonen berättar för dig hur du får använda hens verk i förväg så att du slipper ta kontakt med hen. Genom att upphovspersonen förtydligar med en licens hur någon kan använda sig av verket underlättas och påskyndas användningen, kopiering och spridning av verket samt dess vidareutveckling.

Creatives Commons lanserades i Sverige 2005 och licensen utgörs av olika kombinationer av fyra symboler. Beroende på val av symbol kan konstnären påpeka om verket får användas fritt av den som vill så länge upphovspersonens namn anges, om den får användas men endast icke-kommersiellt, om man inte får bearbeta verket och om det ska spridas under samma licensvillkor som originalet.

I ett samhälle som drunknar av bilder som kopierats och spridits många gånger om på internet är det oerhört tidskrävande att försöka få tag på en upphovsperson för att be om tillstånd. Genom CC-licensiering underlättas konsumtionen av verk något oerhört!

I nästa del går vi genom Creative Commons olika symboler. Att känna till dem kommer göra din bildkonsumtion mycket enklare!

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 7 juni, 2019