Bilder och upphovsrätt – konsten att skapa bilderIntroduktion

Välkommen till kurs tre i serien bilder och upphovsrätt!

I förra kursen lärde du dig hur du skulle gå tillväga för att hitta rätt slags bilder genom att:

  • Kunna hantera filtreringsverktygen i sökmotorer
  • Använda dig av bildbegrepp när du pratar
  • Veta var du kan hitta bilder under olika Creative Commons-licenser och hur du anger deras källor
  • Veta hur du bildsöker i Google Bilder för att hitta en bilds källa

Syfte

I denna sista kurs i serien om bilder och upphovsrätt kommer du att få lära dig mer om olika bildformat.  Du kommer få skapa egna bilder, bearbeta dem med hjälp av ett gratisprogram och lära dig att använda en tjänst som underlättar layoutarbete. Du kommer även att få mer kunskap kring upphovsrätt i tjänst och sedan få tips på vad du ska tänka på när du ska mejla iväg bilder.

Kunskapsmål

Kunskapsmålen för denna kurs är att du ska:

  • kunna fotografera och sen enkelt bearbeta dina bilder
  • lära dig olika bildformats egenskaper och andra bildbegrepp
  • kunna producera estetiskt tilltalande material med gratisprogram
  • kunna välja en licens för ditt material som känns rätt för dig
  • dela ditt material med andra.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad: 28 november, 2019