Pixlarnas världLektion tre

Vad är en digital bild?

En digital bild är en sammansättning av pixlar. En pixel är en kvadratisk form med en viss färg och placering i bilden. När du titta på en bild tittar du egentligen på en massa pixlar bredvid varandra. Bilden nedan visar hur ett fåtal pixlar tillsammans kan forma en bild. Pixel förkortas px och på svenska översätts det som bildpunkt.

Hand som symbolisera muspekare uppbyggd av små kvadratiska pixlar.

Även fotografierna nedan är sammansatta av pixlar. Det första fotot består dock av så många pixlar att våra ögon inte uppfattar dem. Samma foto i sämre upplösning, det vill säga färre antal pixlar, upplevs som oskarpt och just ”pixligt”.

Högupplöst foto där bilden uppfattas som tydlig och skarp.

Lågupplöst foto där bilden uppfattas som oskarp och pixlig.

Hur pratar man om bilder?

För att kunna prata om bilders kvalitet och storlek måste man ta till sig några begrepp. Dessa ska vi förklara nu.

  • Upplösning: En bild med hög upplösning består av många pixlar och upplevs som skarp. På engelska pratar man om high resolution. Detta kan vara bra att kunna när man söker efter bilder på internet.
  • Pixel x pixel: När du söker efter en bild på internet anges ofta hur många pixlar den består av i bredd x höjd. Om du klickar på en bild i Googles sökresultat öppnas en förhandsgranskning av bilder. Håller du muspekaren över bilden syns bilden storlek nere i dess västra hörn.  Skärmbilden på sökresultatet nedan visar att cupcakebilden består av 480 x 720 pixlar. Bilden under den visar hur den faktiskt ser ut med upplösningen 480 x 720 pixlar.

Thumbnail på muffins som visar båda pixelmängd samt bildkälla.

Originalfotot av muffins är mycket större än thumbnailen då den innehåller fler pixlar.

Du kanske har hört talas om andra upplösningsformat som HD och Full HD. Bilden nedan kan hjälpa dig att förstå vad detta innebär genom att  visa hur många pixlar de olika upplösningsformaten innehåller. Dessa format pratar man oftast om i filmsammanhang.

HD 1280x7120, Full HD 1920x1080, Quad HD 2560X1440, 4K UHD 3840x2160, 5K/UHD+ 5120X2880, 8K UHD 7680X4320.

Olika bild- och filmformat från HD till 8K. Bild: Aqui vemos as resoluções desde HD (720p) Até o 8K (4320p), Hmagalhaes443, Wikimedia, CC-BY-SA 4.0

  • Mått: En bilds mått anges ofta i centimeter eller millimeter. Detta är mest relevant vid utskrift.
  • Filstorlek: Filstorlek mätts i byte. Ju högre antal bytes desto mer plats tar filen på din hårddisk. Du har säkert uppmärksammat att dokument du sparat har ett viss antal kilo bytes (kB). Denna måttenhet används för alla typer av filer, även bildfiler. Ju högre upplösning bilden har, desto mer information består den av och därmed blir filstorleken större. Se skärmavbild nedan:
Filen med 426x640 pixlar är 72 kb medan filen med 2550x3825 pixlar är 2,4 Mb.

Menu som visar relationen mellan pixelantalet och antalet bites filen har.

  • Storlek:  Att prata om storlek när man pratar om bilder kan vara förvirrande. Ibland används storlek för att beskriva antalet pixlar i bredd x höjd. Ibland används det för att beskriva mått och ibland används det för att beskriva bildens filstorlek. Det finns alltså en viss begreppsförvirring. Är du osäker på vad någon menar bör du därför alltid be personen precisera sig.
  • Format: Bilder förekommer oftast i följande format: JPG, PNG, och GIF. De olika formaten har olika egenskaper. JPG-formatet är vanligast. PNG-bilders fördel är att de kan ha en genomskinlig bakgrund vilket också GIF kan ha. En GIF kan också innehålla flera bilder i sekvens som animeras. Detta fenomen kallas just ”en gif” och finns i chattfunktioner. Mängder av GIF-exempel hittas på Giphy.

Var inte rädd för att använda dig av lågupplösta bilder när det gäller webbpublicering. En bild med alltför stor filstorlek kan ta alltför lång tid att öppna upp när man exempelvis surfar från sin mobil. Var dock försiktig med vilka bilder du väljer inför en presentation. Vid tryck behöver du skarpa och högupplösta bilder.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Mélanie Piedoie

Publicerad:

Reviderad: