Biblio – Ljud- och e-böcker i mobil och surfplattaIntroduktion

Biblio är en app från Axiell media som innehåller ditt biblioteks ljud- och e-böcker. Tjänsten är utvecklad för mobila iOS- och Android-enheter – det vill säga  enheter som iPhone, iPad samt Android-mobiler och -surfplattor. Lånat och nedladdat material kan läsas och lyssnas på var som helst då böckerna är nedladdade på enheten. Ur ett användarperspektiv är appens design enkel och bör vara lätt att ta till sig och använda. 

Syfte

Syftet med den här kursen är att du som biblioteksanställd själv ska kunna använda appen, och i förlängningen även kunna lära ut hur den fungerar. 

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs ska du:

  • kunna ladda ned och logga in på appen
  • kunna navigera i de olika undermenyerna för att hantera lån av ljud- och e-böcker 
  • kunna anpassa uppspelningen och läsningen av ljud- och e-böcker
  • kunna förmedla kunskap om hur appen fungerar till biblioteksbesökare.

Kursens upplägg

Kursen består av tre lektioner, med tydlig koppling till respektive kunskapsmål. Denna kurs består av text och film och kan göras enskilt, men det är en fördel att göra den i grupp, och då gärna med olika digitala enheter.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Joakim Axelsson

Publicerad: