Vad är Bibblan svarar?Lektion ett

Fotograf: Bruce Mars, Unsplash

Bibblan svarar är en nationell svarstjänst bemannad av bibliotekarier från hela Sverige. Hit kan vem som helst skicka in en fråga och få svar inom två dagar. Malmö Stadsbibliotek samordnar tjänsten på uppdrag av Kungliga Biblioteket. 

Bibblan svarars verksamhet grundar sig i Fråga biblioteket, en informations- och frågetjänst driven av svenska bibliotek som startade 1996. Redan då var syftet att tillhandahålla en digital referenstjänst till allmänheten. Genom åren ändrades formatet, samordnare, partners och finansiärer. Under 2011 lanserades Bibblan svarar i sin nuvarande skepnad och från 2012 har uppdraget kommit från Kungliga Biblioteket, som även finansierar driften. 

Idag delar bibliotekarier från cirka 50 folkbibliotek landet runt på arbetet med att dagligen svara på de frågor som kommer in. En del frågor är enkla och snabbt besvarade, andra klurigare och kräver samarbete för att få fram ett svar. Vissa går inte alls att lösa, utan måste istället hänvisas vidare till annan expertis som 1177.se, Fråga en forskare eller lawline.se.

Tjänsten har sedan 2013 fått in över 17 000 frågor, av vilka nästan 13 000 svar har hamnat i Bibblans svarars svarsarkiv.

Bibblan svarar håller varje år utbildningar för sina operatörer, som dels är fortbildning och dels en chans att mötas och diskutera uppdraget. Temat varierar. Senast hölls utbildningar kring att skriva klarspråk och hur du kan hantera svåra frågor.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.