Användbara källorLektion sex

Daniel Björklund är samordnare för Bibblan svarar och går i denna film igenom några källor som är användbara i arbetet med Bibblan svarar.

Filmen visar vilka källor du kan använda dig av när du ska svara på en fråga.

Källor som tas upp i filmen

Glöm inte att alla statliga myndigheter har egna hemsidor, där det ofta går att hitta aktuella publikationer att ladda ner som PDF:er.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.