Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Se varje barn!

Barn är inget perspektiv – de är människor med rättigheter

I den här lektionen lär du mer om begreppen barnperspektiv och barnets perspektiv samt hur de hör ihop med barnet som rättighetsbärare. Artikel 2 i konventionen tas också upp. Den säger att inget barn får diskrimineras på någon grund, vare sig utifrån sig själv eller på grund av sin familj.

Den här lektionen belyser frågor som: 

  • Hur påverkar mitt vuxna barnperspektiv mötet med barn och unga?
  • Vad innebär det att vuxnas perspektiv oftast är norm?
  • Hur kan barnets perspektiv hjälpa oss att göra biblioteket mer tillgängligt, relevant och tryggt för barn och unga?
  • Hur påverkas vi av samhällets barnperspektiv?
Vilket barnperspektiv har du?

Illustration av Hannele Fernström (c)

Ungefär 3 minuter in i filmen, som hör till lektion 2, uppmanas tittaren att fundera över och avsluta meningen: ”När jag säger barnperspektiv så menar jag …” Här kan du välja att pausa filmen en stund och låta deltagarna prata i smågrupper om hur de skulle avsluta meningen. 

Diskussionsfrågor

Ta tid till egen reflektion efter filmen. Uppmana gärna deltagarna att skriva ner sina tankar och reflektioner. Om ni gör detta i en arbetsgrupp kan ni sedan tillsammans utforska vilka tankar och frågor filmen väckte. Utgå sedan från förslagen nedan som känns relevanta att lyfta i personalgruppen. 

  • Vid vilka situationer och frågor upplever du att vuxnas barnperspektiv och barnets perspektiv krockar på biblioteket idag?
  • Hur pratar vi i personalen på biblioteket om barn och unga? Använder vi homogena beskrivningar av barn som kollektiv? Sätter vi etiketter på vissa barn och barngrupper i samtal om dem?
  • Vad tror du kan begränsa barns och ungas möjligheter att ta del av bibliotekets utbud och ytor? 
  • Hur kan vi arbeta för att minska risken för att barn och unga diskrimineras, direkt eller indirekt, i vår verksamhet?
  • Hur tillgodoser vi barnets rättigheter när vi arbetar med bibliotekslagens prioriterade grupper?

Illustration av Hannele Fernström (c)

Tips för att lära mer

Solglasögon.

Illustration av Hannele Fernström (c)