Skapa en ny artikelLektion fem

Vanligtvis så brukar man börja med att utöka befintliga artiklar med den kunskap och det ämne man är intresserad av. Men ibland behöver man också skriva en ny artikel. Då är källor och relevans viktigt. Det finns också länkar i artiklarna som är rödmarkerade. Det är förslag på eventuella artiklar som någon annan användare anser behöver skrivas.

Filmen visar hur man skapar en ny artikel på Wikipedia.

Diskussion

Kolla på filmen och gå sedan till artikeln för Andrea Ydring. Fundera och diskutera, enskilt eller med dina kollegor:

  • Är det något som saknas?
  • Finns det någon rödmarkerad länk?
  • Något annat som skulle kunna förbättras?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.