Min första redigeringLektion tre

När du är inloggad finns också en sida som kallas ”Sandlåda”, där du kan pröva olika saker utan att detta syns utåt på internet. Det blir alltså inte sökbart för andra men det är synligt för de som eventuellt skulle hitta och kolla på just din sandlåda. Du hittar sandlådan längst upp i menyn till höger på sidan. Alla sidor på Wikipedia har också en diskussionssida. På diskussionssidan som tillhör din användarsida kan andra användare skriva meddelanden till dig. Artiklarna har också och en sida för diskussion. Där kan man diskutera källor eller hur artikeln ska utformas.

Nu är det dags att göra din första redigering. Kolla igenom filmen och öppna sedan din sandlåda. Länken sandlåda är rödmarkerad så klicka först på ”skapa”och sedan på ”redigera”. Där kan du testa att skriva några rubriker och återge en egen kort text från en källa. När du är klar klickar du på “publicera”.

Filmen hur du gör en enkel redigering på Wikipedia.

  • Gör några redigeringar och lägg till rubriker i din sandlåda och spara.
  • Testa att öppna sandlådan igen för redigering och lägg till länkar och källor.
  • Spara igen.

Diskussion

Fundera och diskutera, enskilt eller med dina kollegor:

  • Vilken funktion fyller sandlådan när du arbetar med artiklar till Wikipedia?
  • Vilka fördelar kan den ha?
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.