Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Alternativ och kompletterande kommunikation

Vad är Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)? Hur kan AKK användas i er verksamhet och vilka är vinsterna? I den här filmen berättar Anna Nordström om olika typer av kommunikation och hjälpmedel, såsom TAKK, bliss, pratkartor, pekkartor, pratapparat och ritprat.

Diskussionsfrågor

 • Hur skulle AKK eller visuellt stöd kunna användas i er verksamhet? I vilka situationer?
 • Hur kan er verksamhet uppmärksamma och stötta eventuella syskon?

Verktyg för visuellt stöd

För att underlätta kommunikation eller förtydliga informationsmaterial finns olika bildstöd och bildverktyg att använda. Tre exempel på sådana bildstödstjänster är Bildstöd, Papunet och Widgit online. De två första är fria resurser som är gratis att använda.

Fördjupning på Digiteket

För ytterligare fördjupning kring språkutvecklande och läsfrämjande verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, kring tillgänglig läsning eller barnrätt rekommenderar vi på Digiteket följande lärresurser:

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Tillgänglig läsning för barn och unga med läsnedsättning – en kunskapsöversikt

Artikel

I denna lärresurs belyses tillgänglig läsning för barn och unga med läsnedsättning. Forskarna försöker med utgångspunkt i nationell såväl som internationell forskning ta reda på hur barn med läsnedsättningar ägnar sig åt tillgänglig läsning samt vad det betyder att läsa på olika sätt. Det ges också en övergripande bild av hur folkbibliotek har arbetat och arbetar för tillgänglig läsning för alla barn och unga.

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Ta plats på Språktåget!

Artikel

Språktåget samlar de tre yrkesgrupperna bibliotekarier, logopeder och sjuksköterskor inom barnhälsovården, så kallade BHV-sjuksköterskor, i deras gemensamma uppdrag att främja små barns språkutveckling genom att inspirera vårdnadshavare till att prata, ramsa, sjunga och läsa tillsammans med sina barn.

Demokrati och delaktighet
60+ min

Barnets rätt i bibliotek

Kurs

Språkutveckling och läsförmåga
5-30 min

Extraspråkligt berättande – att mötas bortom orden

Artikel

Personalen på Oxiebiblioteket i Malmö har tillsammans med scenkonstkollektivet Kollaborativet inrett ett sinnligt rum dit barn och unga från anpassad skola bjudits in att upptäcka och uppleva. Med hjälp av taktila material, ljus och ljud ville de skapa en berättelse bortom orden som i sin tur öppnar upp och breddar begreppet läsfrämjande. I den här artikeln skriver kulturpedagog Tove Mörkberg om projektet och vad Extraspråkligt berättande innebär.

Läslust och lässtimulans
5-30 min

Skrivglädje på Klubb Cosmos

Artikel

Att samla ord med hjälp av musik eller bilder och sedan sätta samman dem till poesi är ett av många sätt att börja skriva. I den här artikeln berättar Anna Fogelberg om skrivverksamheten Ordverkstan, som hon anordnar på en fritidsgård för personer med funktionsnedsättning. Klubb Cosmos är en fritidsgård för personer med funktionsnedsättning i Vallentuna kommun. Varje tisdag kommer besökare dit för att fika, prata, spela pingis eller biljard. Ibland ordnas även andra aktiviteter, exempelvis Ordverkstan som Vallentuna bibliotek håller i några gånger per termin.  Ordverkstan på Klubb Cosmos uppstod för några år sedan ur ett samarbete kring Funkisfestivalen. Det är en sångtävling inspirerad av Melodifestivalen för personer inom LSS som den ideella föreningen Funkisglädje driver. Alla enheterna på kulturförvaltningen i Vallentuna skulle delta i ...

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) i denna kurs kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Texten i denna kurs är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om, av Ola Nilsson. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Filmerna i denna kurs är under copyright.

Se respektive bild för dess licens.