Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Tredje kursdagen

Starta eventuellt dagen med att läsa upp texter från igår eller med en kort skrivövning utifrån de påhittade ord som ni gjorde första dagen.

Föreläsning – Om fantasy och trovärdighet

Innan vi börjar dagens skrivande brukar jag hålla en kort föreläsning kring hur man skriver fantasy och får texten trovärdig.

Några punkter som du kan lyfta:

 • Skriv som att det är på riktigt. Ella viftade bort älvorna som surrade kring osten och skar en tjock skiva. Den här smörgåsen skulle det bli gott att sätta tänderna i på skolutflykten. Skolutflykt är något som alla kan referera till och därför köper man älvorna också.
 • Världen måste vara logisk. Använd gärna exempel från böcker du läst. Jag brukar berätta om en bok där det beskrivs att man kan åka med rymdskepp mellan olika världar, men så fort man ska röra sig mellan två städer på planeten går man till fots. Det är inte särskilt trovärdigt.
 • Ha regler för magin. Magi som alltid fungerar och som gör det under alla omständigheter blir inte spännande. Och inte heller trovärdig.
 • Använd fakta och riktiga detaljer i din text. För berättelser som utspelar sig helt eller delvis i vår verklighet blir detta ett sätt att skapa en trovärdig ram. Det står kanske någonting på en kyrkvägg i Vallentuna som du kan plocka in i din berättelse eller kanske finns det en skrift som är placerad på bibliotekets avdelning för lokalhistoria. Använd då det, men låt texten på väggen vara en magisk besvärjelse eller skriften på biblioteket nyckeln till en annan värld.
 • Låt inte dina huvudpersoner bli förvånade när draken/monstret/odjuret dyker upp. Om inte dina karaktärer tror på din fantasyvärld kommer inte heller dina läsare göra det. En tumregel är att karaktärerna aldrig ska säga saker som: ”Åh, det här är precis som i en dröm.”
Rund cirkel med lysande skära färger, mörk bakgrund.

Fotografi av Aron Visuals, tillgänglig enligt Unsplash license

Skrivövningar

Den tredje dagens övningar är inte så många. Tanken med detta är att deltagarna förhoppningsvis ska känna sig peppade på att börja skriva ett eget äventyr. Därför kan man låta dem göra de två följande övningarna i sin egen takt och efter det får de som vill helt enkelt börja skriva på en längre berättelse. 

Använd en kartmall där landsgränser, vägar, öar och vattendrag redan är inritade konturer (alternativt använd helt vita papper om du vill skapa allting själv). Fundera kring din fantasyvärld, fyll kartan med namn och platser. För inspiration kan du titta i böcker med olika typer av kartor. Några frågor att fundera på för att komma i gång kan vara:

 •       Vad heter min värld, de olika byarna eller städerna? Vad heter öarna och bergen?
 •       Vilka varelser eller monster bor där?
 •       Hur ser det ut? Hur är klimatet?
 •       Vad är det för tid? Sagomedeltid eller kanske en helt annan tid?
 •       Vem styr? Finns det onda och goda invånare?
 •       Finns där magi? Hur fungerar den?

Låt deltagarna berätta om sina kartor för varandra. Du som ledare kan också utgå från frågorna i övningen för att få igång ett samtal om kartorna. 

I nästa övning är det dags för deltagarna att börja arbeta med handlingen i sin värld. För att underlätta för dem brukar jag använda en storystarter. Det är en mall som man använder för att få en överblick över sin historia. Nästan alla historier följer automatiskt samma mall. De flesta barn och ungdomar som skriver har inte tänkt särskilt mycket kring en historias uppbyggnad utan skriver mest för att det är roligt. Storystartern kan vara en ingång till att börja tänka kring hur man bygger upp en handling och vilka olika delar som finns i en bok. 

Nu är det dags för dig att börja fundera över handlingen i din värld. Din berättelse behöver en början, en mitt och ett slut. För att handlingen ska bli intressant för läsaren behöver din huvudperson ha ett uppdrag/quest som hen ska försöka klara av. Under tiden hen försöker lösa uppdraget stöter hen på hinder som gör att spänningen i texten ökar.

För att komma igång kan du använda en storystarter. Fundera på frågorna, fyll i så mycket eller lite du vill och när du väl börjar skriva använd så mycket eller lite du vill från den. En del författare tycker om att planera mycket och en del vill inte planera alls utan ser vart texten leder dem. Din historia kommer kanske ta en helt annan vändning än vad du planerade från början och då kan du lämna storystartern bakom dig.

Dagens sista skrivövning är att låta deltagarna börja skriva på en längre berättelse. Den som vill använder de påhittade orden eller det magiska föremålet (från övningarna under dag ett), varelsen den skapa (från dag två) eller kartan (från dag tre). Vill någon deltagare inte arbeta vidare med något av det material som den har skapat kan den skriva helt fritt vad den vill.

Börja skriva på din berättelse!

Tecknad karta

Fotografi av Patrick Fobian, tillgänglig enligt Unsplash license

Extra övningar

Det kan vara bra att ha några extra skrivövningar att plocka fram om någon inte vill skriva helt fritt eller om det blir tid över någon av de tre dagarna.

Här är två exempel på övningar att plocka fram när det behövs:

Här ritar jag ibland en mycket enkel bild på tavlan. En klippa, en streckgubbe på klippan och en borg i bakgrunden.

Din huvudperson är streckgubben och hen vill ta sig in i ”den ondes” borg. Låt huvudpersonen prova på olika sätt att ta sig in i borgen, men ideligen stöta på hinder.

Ord som måste användas i texten är: brännskada, skrapsår, lägereld och drakägg.

Det spelar ingen roll om huvudpersonen har tagit sig in i borgen eller inte när skrivövningen är slut.

Skapa två fantasykaraktärer. Detta är roligast att göra som gemensam grupp. Skrivarledaren ställer frågor till deltagarna, som får svara på en fråga var: Vad heter personen? Hur gammal är hen? Vad gillar hen att göra en ledig dag? Vad älskar/hatar hen? Är hen rädd för något? Skriv upp svaren på en tavla så att alla ser. Bestäm sedan gemensamt en plats där dessa två personer ska mötas. Bestäm hur mötet ska sluta. Ska de gå därifrån som eviga fiender? Som bästa vänner? Som ett kärlekspar? 

Skriv om mötet!