Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Avslutande reflektioner

Att ha skrivkurs i tre timmar med barn och ungdomar låter som lång tid, men faktum är att det nästan alltid kommer som en överraskning för oss alla att dagen plötsligt är slut. 

Utvärdera

Eftersom deltagarna (oftast) gillar att skriva brukar jag ge dem en utvärdering att fylla i innan de går hem den sista dagen. Den är väldigt enkelt utformad. Det finns tre rubriker på pappret med lite luft emellan att skriva på:

  • Det här tycker jag var bra
  • Det här tyckte jag var dåligt
  • Övrigt som jag vill berätta

Jag brukar säga till dem att de ska tänka in hela kursen när de svarar. Deras svar kan alltså gälla både skrivövningar, lokalen, fikat, materialet vi använt eller något annat som de förknippar med kursdagarna. De är givetvis anonyma när de svarar. 

Om tid finns kan man också ha en avslutande diskussion med dem om huruvida kursen var som de hade förväntat sig. Men ibland är alla så inne i sina nya världar att det känns svårt att avbryta dem för detta samtal, så det enklaste är att ge dem utvärderingspappret som de kan fylla i själva när de har tid. 

Illustrerad bild med en lång trappa. I bakgrunden syns träd, rötter och bokhyllor med böcker.

Ai-genererad bild med Midjourney, CC BY-NC 4.0

Vad händer sen?

Efter avslutad kurs kan man givetvis gå vidare med barnens och ungdomarnas arbeten om man vill. När jag arbetade i Knivsta kom mina skrivardeltagare tillbaka och sa: ”Vi är inte klara med våra berättelser ännu, vi vill ha en kurs till.” Det resulterade i en antologi som heter Bortom verklighetens gräns och innehåller berättelser av sex ungdomar mellan 12 och 15 år. Arbetet dokumenterades på bloggen Jakten på den perfekta fantasyberättelsen

Har man inte möjlighet att skapa en antologi kan man göra ett mindre projekt där deltagarnas texter kan få finnas till utlån i biblioteket när de är klara. Man kan också göra en utställning där de får presentera sina världar på olika sätt, till exempel genom de kartor de ritat. 

Om man vill kan man starta upp ett längre projekt med den här skrivkursen och sedan låta deltagarna träffas med jämna mellanrum och berätta för varandra om hur arbetet med deras världar och texter fortskrider. Och kanske låta det hela utmynna i något firande av färdiga texter, en utställning eller med ett författarbesök på temat fantasy. 

Varianter av upplägget

Om du vill göra en kortare skrivkurs kan du egentligen mixa de olika delarna från kursen hur du vill. Men jag skulle rekommendera att du har med den inledande delen om fantasyns olika kännetecken (Lektion 3: Första kursdagen) och sedan fyller du på med de skrivövningar som du själv tycker är roligast. Det blir alltid mest lyckat om man väljer sådant som man själv tycker är kul.

Om du vill ha en kort fantasyworkshop på bara någon timme kan du med fördel välja delen där deltagarna ritar och funderar kring en karta. Detta känns kanske inte som en skrivkurs men skulle kunna vara ingången till ett större projekt, om man gör det med äldre ungdomar, eller också en rolig lovaktivitet med yngre barn. Det kan ju kombineras med att man boktipsar om fantasyböcker.

Nästan alla skrivövningar går att ta ur sitt sammanhang och använda i bokklubbar, skolklasser, på fritidsgårdar eller med kollegorna i personalgruppen när man vill få in en kreativ aktivitet. De olika övningarna med konstiga ord brukar alltid fungera bra. Är det vuxna som ska skriva kan det dock vara bra att ge dem de påhittade orden istället för att låta dem hitta på själva. En del låser sig vid att det är svårt att uppfinna nya ord. Om du gör övningen med barn och unga kan du spara orden och återanvända dem i sammanhang där du misstänker att det kommer vara svårt för deltagarna att hitta på nya ord.

Reflektionsfrågor

  • Hur skulle du lägga upp en skrivträff utifrån de skrivövningar och det innehåll som du tagit del av i denna kurs?
  • Ska texterna som skrivs under kursen användas på något sätt? Exempelvis för att skapa en antologi eller för att starta en skrivblogg på bibliotekets webbplats. Hur kan du involvera deltagarna i kursen så att de får möjlighet att vara med och bestämma hur texterna ska användas?