Att leda bibliotekens digitala transformation – Kurs 7: Hur du utvecklar medarbetarskapet i en digitaliserad världIntroduktion

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få ökad förståelse för digitaliseringens del i samhällsförändringen och varför digital transformation är viktigt för biblioteken.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • kunna förklara skillnaden mellan mellan digital kunskap och digital kompetens
  • kunna beskriva ”Self Determination Theory” och de tre faktorer som ökar människors motivation
  • kunna beskriva fem transformativa förmågor som är viktiga för människor för att kunna klara av att hantera en VOKA-värld och att utvecklas i den.

Kursens upplägg

Denna kurs är en del av kurspaketet Att leda bibliotekens digital transformation. Kursen är uppbyggd av fyra olika moment: 

  1. Börja med att ta del av ämnesintroduktionen i lektion 1 som förklarar digital kompetens, fångar upp medarbetarens ansvar i en digital transformation och presenterar fem transformativa förmågor. 
  2. Lyssna därefter på en fördjupande podd med Bita Yasdani, och Mia Ekman, SelfLeaders om vikten av självledarskap både för ledare och medarbetare när vi befinner oss i en värld som är digitaliserad.  
  3. Efter detta ger vi oss i kast med bibliotekssektorns specifika frågeställningar, utmaningar, perspektiv och lösningar i en Digilog, en dialog om digitalisering. Den hålls tillsammans med några av dina bibliotekskollegor. I denna Digilog diskuterar Lena Arborelius, projektledare Digitalt först i Skåne och Elisabeth Norberg, handledare regionbibliotek region Jönköpings län sina erfarenheter om förutsättningar för ett hållbart medarbetarskap.
  4. Löpande under kursen kommer du att besvara frågor, reflektera och dela med dig av dina reflektioner. Du får även chans tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad: