Att leda bibliotekens digitala transformation – Kurs 6: Hur du som ledare skapar förutsättningar för digital transformationIntroduktion

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få en ökad förståelse för vilka förutsättningar som behövs för en lyckad digital transformation, och hur du kan gå tillväga för att skapa dessa förutsättningar. 

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • känna till kompetensmodellen (Att leda digital transformation, sida 61)
  • känna till olika sätt att leda och komma fram till beslut beroende på komplexitetsgrad. (baserat på Cynefin Framework av Dave Snowden) 
  • kunna göra en initial analys av hur din verksamhet arbetar med att leda digital förändring (baserat på 8-stegsprocessen av John P Kotter).

Kursens upplägg

Denna kurs är en del av kurspaketet Att leda bibliotekens digitala transformation. Kursen är uppbyggd av fyra olika moment:   

  1. Börja med att ta del av ämnesintroduktionen i lektion 1 som kortfattat beskriver ett par av dina viktigaste verktyg och understryker värdet av att du går i täten.
  2. Därefter bjuds du in till en fördjupande podd med Åsa Paborn, direktor på Stockholms Stadsmission och Johan Holm, grundare av Gro. De samtalar om olika typer av ledarskap och om det är någon skillnad på ett gott ledarskap i allmänhet och det ledarskap som krävs vid stora förändringar och transformation.
  3. Efter detta ger vi oss i kast med bibliotekssektorns specifika frågeställningar, utmaningar, perspektiv och lösningar i en Digilog, en dialog om digitalisering. Den hålls tillsammans med några av dina bibliotekskollegor. I denna Digilog är gästerna Katarina Sundberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen på Varbergs kommun och Catharina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg. De diskuterar bland annat vilka förutsättningar som är viktiga att fokusera på, hur kärnverksamheten utvecklas utifrån den digitaliserade världen och hur man kan skapa trygghet både internt i verksamheten och för externa intressenter.
  4. Löpande under kursen kommer du att besvara frågor, reflektera och dela med dig av dina reflektioner. Du får även chans tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad: