Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad:

Att leda bibliotekens digitala transformation – Kurs 5: Hur du utvecklar verksamhetens digitala mognadIntroduktion

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få en ökad förståelse för hur digital mognad bidrar till ökad konkurrenskraft. 

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • kunna beskriva vad digital mognad är
  • känna till hur du utvecklar din verksamhets digitala mognad
  • kunna göra en koppling till din verksamhet och lyfta egna exempel på vad som redan gjorts eller kan göras inom digital transformation.

Kursens upplägg

Denna kurs är en del av kurspaketet Att leda bibliotekens digitala transformation. Kursen är uppbyggd av fyra olika moment: 

  1. Börja med att ta del av ämnesintroduktionen i lektion 1. Den beskriver digital mognad på fyra olika systemnivåer. Den ger dig en introduktion för att förstå verksamhetens digitala mognad genom dela in den i nio digitala motorer, för att avslutningsvis fördjupa din kunskap kring medarbetarens digitala mognad.  
  2. Lyssna därefter på en fördjupande podd med Marie Andervin och Joakim Jansson, DigJourney, om digital mognad och en metodik för att utveckla den. 
  3. Efter detta ger vi oss i kast med bibliotekssektorns specifika frågeställningar, utmaningar, perspektiv och lösningar i en Digilog, en dialog om digitalisering. Den hålls tillsammans med några av dina bibliotekskollegor. I denna Digilog diskuterar Johanna Hagelin, bibliotekschef på Motala bibliotek och Marika Alneng, biblioteksutvecklare på Region Sörmland vad som praktiskt görs för att öka medarbetarnas och biblioteksverksamheternas digitala mognad.
  4. Löpande under kursen kommer du att besvara frågor, reflektera och dela med dig av dina reflektioner. Du får även chans tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter.

Läs gärna mer i boken Att leda digital transformation om digital mognad och hur digital mognad utvecklas på sidorna 45-102.

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad: