Att leda bibliotekens digitala transformation – Kurs 4: Verktyg för att leda digital transformationIntroduktion

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få en ökad förståelse för hur du strukturerar och planerar för verksamhetens digitala transformation.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • känna till DigJourneys ramverk för att leda digital transformation
  • kunna göra en initial analys av hur väl anpassad din verksamhets metodik och olika arbetssätt är till digital transformation.

Kursens upplägg

Denna kurs är en del av kurspaketet Att leda bibliotekens digitala transformation. Kursen är uppbyggd av fyra olika moment: 

  1. Börja med att ta del av ämnesintroduktionen i lektion 1 som kortfattat beskriver DigJourneys ramverk för att leda digital transformation. Dels metodiken, Digital Maturity Matrix, som syftar till att hjälpa dig att förstå din organisations digitala mognad. Dels den digitala transformationsprocessen, som hjälper dig att designa och i praktiken utföra den förflyttning som din organisation behöver göra.
  2. Lyssna därefter på en fördjupande podd med Ann Hellenius, vd Cap Geminini Invent, om lärdomar kring synsätt, arbetssätt och metoder i verksamhetens tre olika digitala mognadsfaser.
  3. Efter detta ger vi oss i kast med bibliotekssektorns specifika frågeställningar, utmaningar, perspektiv och lösningar i en Digilog, en dialog om digitalisering. Den hålls tillsammans med några av dina bibliotekskollegor. I denna Digilog diskuterar Mikke Ejrevi kultur och biblioteksavdelningschef i Skellefteå kommun och Kristina Gernes, chef bibliotek och allmänkultur i Gnosjö kommun goda exempel på synsätt, metoder och arbetssätt.
  4. Löpande under kursen kommer du att besvara frågor, reflektera och dela med dig av dina reflektioner. Du får även chans tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad: