Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad:

Att leda bibliotekens digitala transformation – Kurs 3: Vad är digital transformation?Introduktion

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få en ökad förståelse för vad digital transformation innebär i allmänhet, men också specifikt för din biblioteksverksamhet. Det i sin tur skall leda till att ert bibliotek lättare ska kunna se och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • kunna förklara begreppet digital transformation i allmänhet
  • känna till olika sätt att tolka, beskriva och förstå begreppet konkurrenskraft
  • kunna göra en koppling till din verksamhet och lyfta egna exempel på vad som redan gjorts eller kan göras inom digital transformation.

Kursens upplägg

Denna kurs är en del av kurspaketet Att leda bibliotekens digitala transformation. Kursen är uppbyggd av fyra olika moment: 

  1. Börja med att ta del av ämnesintroduktionen i lektion 1 som beskriver begreppet digital transformation och resonerar kring konkurrenskraft, anpassningar och den digitaliserade världen.
  2. Lyssna därefter på en fördjupande podd med Erik Sandström, fd digitaliseringschef på Arbetsförmedlingen, om lärdomar från Arbetsförmedlingens digitala transformation och hur de tog tillvara på digitaliseringens möjligheter.
  3. Efter detta ger vi oss i kast med bibliotekssektorns specifika frågeställningar, utmaningar, perspektiv och lösningar i en Digilog, en dialog om digitalisering. Den hålls tillsammans med några av dina bibliotekskollegor. I denna Digilog diskuterar Susann Ek, bibliotekschef i Landskrona och Jonna Steinrud, MIK-bibliotekarie på Säters bibliotek och Pia Eskola, biblioteksledare på Säters bibliotek bra och konkreta exempel på att fånga digitaliseringens möjligheter.
  4. Löpande under kursen kommer du att besvara frågor, reflektera och dela med dig av dina reflektioner. Du får även chans tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad: