Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad:

Att leda bibliotekens digitala transformation – Kurs 2: Vad är digitalisering?Introduktion

Syfte

Syftet med denna kurs är att du dels ska få en ökad generell förståelse för vad digitalisering och digital utveckling innebär, dels en ökad förståelse för vad det innebär specifikt för bibliotek.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • kunna förklara tre begrepp inom digital utveckling: digitisering, digitalisering och smartifiering
  • ha kunskap om nutidens infrastrukturbyggare och hur de påverkar samhällsförändringen
  • kunna beskriva hur ditt bibliotek fördelar sina utvecklingsresurser mellan analog verksamhetsutveckling samt utveckling för att digitisera, digitalisera och smartifiera verksamheten.

Kursens upplägg

Denna kurs är en del av kurspaketet Att leda bibliotekens digitala transformation. Kursen är uppbyggd av fyra olika moment:

  1. Börja med att ta del av ämnesintroduktionen i lektion 1 som förklarar digitalisering, och hur viktigt det är att en verksamhet får en samsyn kring vad digitalisering betyder för just dem.
  2. Lyssna därefter på en fördjupande podd med verksamhetsutvecklaren David Ståhlberg som talar om hur digitaliseringen ger ökade möjligheter men också om hur den utmanar verksamheter i grunden.
  3. Efter detta ger vi oss i kast med bibliotekssektorns specifika frågeställningar, utmaningar, perspektiv och lösningar. Vi bjuder in till en Digilog som är en dialog om digitalisering. Den hålls tillsammans med några av dina bibliotekskollegor. I denna Digilog diskuterar Andreas Ingefjord, sektionschef för IT, teknik och digitala tjänster på Biblioteken i Malmö och Johan Sundlöf, biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten, olika exempel på bibliotekens digitalisering. Samtalet tar också upp några av de utmaningar och möjligheter som följer av digitaliseringen.
  4. Löpande under kursen kommer du att besvara frågor, reflektera och dela med dig av dina reflektioner. Du får även chans tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad: