Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad:

Att leda bibliotekens digitala transformation – Kurs 1: Varför digital transformation är viktigtIntroduktion

Syfte

Syftet med denna kurs är att du ska få ökad förståelse för digitaliseringens del i samhällsförändringen och varför digital transformation är viktigt för biblioteken.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • kunna förklara digitaliseringens tre olika nivåer
  • känna till att digital transformation sker på fyra nivåer samtidigt
  • veta vad en VOKA-värld handlar om och utifrån denna vetskap kunna göra en koppling till din verksamhet. 

Kursens upplägg

Denna kurs är en del av kurspaketet Att leda bibliotekens digitala transformation. Kursen är uppbyggd av fyra olika moment: 

  1. Börja med att ta del av ämnesintroduktionen i lektion 1 som förklarar digitaliseringens påverkan utifrån fem perspektiv och varför digital transformation är viktigt. 
  2. Lyssna därefter på en fördjupande podd med Caroline Stiernstedt Sahlborn, ordförande på Stiftelsen Ekskäret som sätter digitaliseringen i relation till andra stora samhällsförändringar. Diskussionen sker utifrån samhällsnivå såväl som verksamhets- och individuell nivå.
  3. Efter detta ger vi oss i kast med bibliotekssektorns specifika frågeställningar, utmaningar, perspektiv och lösningar. Vi bjuder in till en Digilog som är en dialog om digitalisering, och den hålls tillsammans med några av dina bibliotekskollegor. I denna Digilog diskuterar Giovanna Jörgensen, bibliotekschef på Nynäshamns kommun och Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie på Kungliga Biblioteket olika samhällsförändringar, däribland digitaliseringen, och varför de är viktiga för bibliotek. 
  4. Löpande under kursen kommer du att besvara frågor, reflektera och dela dina reflektioner. Du får även chans tillämpa dina nyvunna kunskaper och färdigheter.
Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Licenstyp: © DigJourney

Författare: DigJourney

Publicerad:

Reviderad: