Författare: Jenny Lindmark Svedgård och Rebecca Eriksson
Medförfattare: Bertine Pol Sundström och Frida Stenström

Publicerad:

Reviderad:

ArtikelSök – hitta fulltextartiklarna du söker!Introduktion

Bilden visar artikelsöks logotyp

ArtikelSök är en databas med nästan 2,5 miljoner hänvisningar till artiklar i de på folkbibliotek vanligaste förekommande tidningarna och tidskrifterna, de flesta på svenska. Artiklarna går i de allra flesta fall att läsa i fulltext. I andra fall måste de beställas.

Det finns också andra databaser med artiklar i fulltext, t ex Mediearkivet som är Nordens största digitala nyhetsarkiv. Mediearkivet tillgängliggör också mediekanaler som kompletterar tryckt materiel såsom Svenskt webbarkiv, bloggar, teve och radio.

Alla artiklar i ArtikelSök är granskade av redaktörer på BTJ, som också äger tjänsten, och är helt reklamfri. Gränssnittet är nytt sedan 2019, och hela databasen har jobbats igenom under de senare åren för att bättre matcha användarnas behov. ArtikelSök funkar bra i dator, platta och mobil. 

En användare behöver en inloggning, som hen får från sitt bibliotek. Den består av lånekortsnummer och PIN-kod, och med denna kommer användaren åt databasen också hemifrån. Det finns också möjlighet till ip-inloggning och åtkomst utan inloggning på biblioteket. Du som jobbar på ett bibliotek som har avtal med BTJ/ArtikelSök har en egen inloggning. Den inloggning som du har kan antingen vara likadan som för användarna, eller om du jobbar på en skola; inloggning via Skolfederation.

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer saamla in viss data om dig genom att sätta kakor. Om du klickar i "Kom ihåg" behöver du inte upprepa ditt val för varje video. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mere

Starta video

Kort introduktionsfilm från ArtikelSök som går igenom grunderna i sökning.

Syfte

I den här kursen lär du dig att använda databasen ArtikelSök från grunden, i syfte att kunna den så bra att du blir ännu säkrare när du ska handleda biblioteksanvändare.

Kunskapsmål

När du har gått igenom den här kursen kommer du att:

  • veta vad databasen innehåller och när det passar sig att använda den
  • veta hur användaren gör för att logga in
  • ha repeterat din egen sökteknik, bland annat hur de booleska operatorerna fungerar
  • ha testat de olika funktionerna för att ge dig de mest relevanta artikelträffarna
  • kunna samla dina sökträffar, samt dela dem vidare
  • kunna beställa också de artiklar som du inte själv har tillgång till på ditt eget bibliotek.

Upplägg

Kursen består av åtta korta lektioner som tar dig igenom de olika momenten och sätten att söka i ArtikelSök. Detta görs i text och bild, ett filmklipp samt genom ett antal övningar och repetitionsfrågor.

Förslagsvis tittar du först igenom filmen här ovan, för att sedan på egen hand gå igenom lektionerna. 

Eftersom ArtikelSök är en lättförståelig och logisk databas kan du enkelt träna på den själv innan du börjar hjälpa biblioteksanvändarna. Det viktigaste är sedan att ge databasen övningstid, för att bli ännu säkrare på de olika sätten som finns att söka på.

Om ditt bibliotek (folk- och/eller skolbibliotek) redan använder tjänsten kan du ladda ned informationsblad att dela ut eller hänga upp.

När du sedan gjort repetitionsfrågorna är du redo för skarpt läge, lycka till!

 

Om du loggar in kan du spara dina framsteg och få personligt rekommenderade kurser.

Författare: Jenny Lindmark Svedgård och Rebecca Eriksson
Medförfattare: Bertine Pol Sundström och Frida Stenström

Publicerad:

Reviderad: