Gå direkt till kursmenyn Gå direkt till innehållet

Alternativt distansarbete 2.0 – en guide till ett flexibelt arbetsliv

Den första april i år (2022) kom beslutet att covid-19 inte längre skulle klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Restriktioner försvann och medarbetare som manats till att arbeta hemifrån skulle nu återgå till kontoret. Frågan är om de vill det?

Enligt senaste Svenskarna och internet-rapporten så svarade 9 av 10 som har arbetat hemifrån att de vill fortsätta med det även när pandemin var över, och enligt en Sifo-undersökning så skulle till och med 35 procent tacka nej till ett jobb som inte erbjöd distansarbete.

Även om distansarbete var möjligt och tillämpades långt före 2020 så fullständigt exploderade det när världen tvingades ställa om. Infrastrukturen och tekniken – både hård- och mjukvara – fanns på plats, och vi hade inget annat val än att antingen stänga ner eller bli kreativa. Ett möte på kontoret blev ett möte i Teams eller Zoom, ett bokprat på biblioteket blev till en Youtube-video. Oavsett uppgift så kom biblioteken på banan väldigt snabbt, det experimenterades och det utvecklades digitala lösningar för både det ena och det andra. Om pandemin var positiv på något sätt så ökade den vår digitala kompetens och öppnade upp för flexibla arbetssätt. Genom digitaliseringens möjligheter har flexibilitet kring både arbetsplats och tid gett mersmak, vilket ställer nya krav och förhållningssätt på alla nivåer – från den enskilde medarbetaren till arbetsgivaren och till samhället. Skatteverket har till exempel anpassat sig till tiden och ändrat bestämmelserna kring tjänsteställe, som tidigare krävde att arbetarna var tvungna att vara på plats minst 51 procent av arbetstiden till ”En anställd som har tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler antas ha sitt tjänsteställe där. Det gäller även om den anställde har möjlighet att arbeta på andra platser mer än 50 procent av arbetstiden.” Så vi är i en tid av stor förändring när det gäller hur och var vi arbetar. Precis som alltid i tid av förändring skapar det både förhoppning och oro – vissa är på banan direkt medan andra är mer tveksamma. Idag efter att rekommendationerna om hemarbete slopats så saknar många anställda en tydlighet från arbetsgivaren om vad som nu ska gälla.

Denna kurs är ett resultat av region Jämtland Härjedalens arbete med sin omställning till ett flexibelt arbetssätt med utgångspunkt från kursen “Remote Strategy”. Med denna kurs hoppas vi kunna dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa dig och din verksamhet i arbetet med flexibla arbetssätt.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge en grundläggande nulägesbild av flexibelt arbetssätt, vad det är och kan vara, fördelarna det kan ge, vad som krävs för att lyckas samt vilka utmaningar det medför. Förhoppningen är att denna kurs rätar ut eventuella frågetecken, väcker nyfikenhet och ger både dig som individ men framför allt arbetsgruppen en utgångspunkt för reflektion och diskussion samt inspiration till hur ni kan ta nästa steg i utformandet av era arbetssätt.

Kunskapsmål

Efter genomgången kurs kommer du att:

  • ha förståelse för vad begreppet remote work innebär/kan innebära
  • känna till fördelarna och utmaningarna med flexibla arbetssätt
  • ha förståelse för vad som krävs, av alla inblandade, för att det ska fungera att ha en verksamhet och medarbetare som arbetar flexibelt
  • ha fått med dig insikter och tankar som hjälper er arbetsgrupp att arbeta vidare med dessa frågor.

Brasklapp

Självklart kan inte alla arbeten eller alla arbetsuppgifter utföras plats- eller tidsoberoende i dagsläget, även om det sker spännande framsteg inom området också i de mest otippade yrkena. Det som beskrivs i kursen är alltså kring arbetsuppgifter som idag går att utföra var som helst.

Under kursens gång använder vi omväxlande begreppen distansarbete och remote work. Anledningen till de dubbla begreppen är att mycket av litteraturen och de utbildningar som finns pratar om remote och använder begrepp kopplade till det. Oavsett om vi använder uttrycket remote eller distansarbete pratar vi om samma sak; det är termer som används när man pratar om arbetsplatser med olika nivåer av möjligheter för arbetstagaren att jobba på avstånd med hjälp av digitala lösningar. Det kan handla om allt ifrån rätten att jobba på avstånd viss tid av jobbet till arbetsplatser där arbete på avstånd är normen.

Puffbild av fotograf Truls Nord licensierad enligt CC BY 4.0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt kursen.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.