Gå direkt till innehållet

Wikipedia på biblioteken – Erfarenheter från kursverksamheten 2019/2020

Under vårvintern 2020 genomförde Wikimedia Sverige ett antal skrivstugor med biblioteksanställda ute i landet. Deltagarna hade som förberedelse gjort Digitekets kurser kring att jobba med Wikipedia. I den här artikeln berättar Wikimedia om resultatet samt om hur spridningen av Covid-19 påverkade arbetet

På Digiteket finns ett paket med fem fristående kurser som går igenom grunderna för att redigera på Wikipedia. Dessa var förberedande till träffarna där vi tillsammans sedan kunde fördjupa kunskapen. Vi hade delat upp kursen på två moment, första delen som självstudier och samarbete i grupp under den andra delen med tanke på att vi lär oss på olika sätt. Det är också trevligt att träffas och vi kunde genomföra de tio träffarna innan restriktionerna minskade möjligheterna för resor och fysiska träffar

Sammanlagt deltog 87 personer från bibliotekssektorn vid träffar på fem orter i landet. Vi träffades två gånger med en månads mellanrum och skrev artiklar, la in mallar, laddade upp bilder och länkade objekt och öppen data. Det skapades 73 nya artiklar och redigerades 500 artiklar. 79 000 ord lades till och 78 bilder laddas upp till Wikimedias plattformar. Mer om deltagarnas synpunkter om Wikipedia och kursen finns med i projektets slutrapport.

I den avslutande delen av utbildningen, våren 2020, fanns det planer för fysiska träffar och skrivstugor men dessa ställdes in. På grund av pandemin fick vi istället utveckla nya sätt att samarbeta genom bland annat videomöten.

Nya områden

Wikipedia och de andra plattformarna är bra samarbetsytor för alla möjliga sorters projekt som handlar om att föra kunskap vidare och bredare ut till en allmänhet. Plattformarna kan vara ett komplement men även vara själva projektet. I utvärderingen av utbildningen kom det fram och analyserades många bra förslag att arbeta vidare med, till exempel:

  • Att genomföra fler gemensamma event online tillsammans med allmänheten. Digitala skrivstugor kan vara ett sätt för biblioteken att nå ut över större geografiska områden och samtidigt utveckla ett mer platsoberoende arbetssätt. Dessa kan kombineras med skrivstugor på plats när vi återgår till mer normala förhållanden.
  • Att arbeta med förmedling där vi fokuserar på hur biblioteken kan hjälpa andra projekt att förmedla kunskap och resultat. Avslutande delar av andras projekt kan läggas in på Wikipedia. Biblioteken kan vara platsen och utgångspunkt för samarbeten med högskolor och universitet. 
  • Att göra kurser inom ämnesområden med inspiration från till exempel Projekt hbqti. Genom att arbeta direkt i skarpt läge bekräftas och lyfts ämnet fram genom arbete på publika plattformar. Lokalhistoria är ett sådant ämne som alltid är aktuellt och där intresse kan väckas och förnyas på olika sätt, gärna tillsammans med andra aktörer och samhällsinstitutioner. 

Ljus framtid för digital gemenskap

Fysiskt eller digitalt, det ena utesluter inte det andra. Vi längtar så klart efter att få träffas men videomöten är effektiva när man sitter på olika platser. Att sätta upp arbetsmöten där man planerar och ser varandras arbete genom att till exempel dela dokument eller skärm går ju väldigt snabbt. På något sätt tar man enklare beslut gemensamt och mer i konsensus om alla är med samtidigt.

På Wikipedia har digitala skrivstugor och möten blivit allt vanligare och det är kanske ett skifte på gång även här? Eller snarare ett nytt inslag och komplement till de tidigare fysiska träffarna och skrivstugorna. Så ett stort tack till alla som var med på utbildningen och bidrog till denna utveckling och även tillförde ny kunskap under resans gång. Kunskapen äger vi tillsammans och den ligger kvar i sin fria licens på Wikipedia och till stor hjälp för den som söker efter den.

Från ett av kurstillfällena ute i landet, våren 2020 Bild: Tore Danielsson, CC BY-SA

Digital skrivstuga?

Vill ni ha hjälp med att ordna med en digital skrivstuga? Wikimedia Sverige ger stöd åt både digitala och fysiska skrivstugor. Under hösten 2020 kan digitala skrivstugor vara ett alternativ för att nå målgrupper som vill vara försiktiga med att träffas. Kontakta Tore Danielsson på Wikimedia Sverige för detta. 

Puffbilder: Puzzle globe av Jasmina El Bouamraoui and Karabo Poppy Moletsane, CC0

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.