Wikipedia och bibliotek – Gå vårt kurspaket på Digiteket!

Nu är hela kurspaketet om att arbeta med Wikipedia på bibliotek publicerat på Digiteket. Materialet är framtaget i samarbete med Wikimedia Sverige.

Biblioteken och Wikipedia har mycket gemensamt. Båda är platser som förmedlar kunskap. Biblioteken har ett rikt utbud av böcker och andra medier och kunnig personal (bland annat inom att jobba med länkad, strukturerad data) och Wikipedia har användare som behöver källbelägga sina artiklar. Biblioteken är alltså som gjorda för att ha kreativa möten där fri kunskap och skrivande står i centrum.

Vill du lära dig mer om fri kunskap i allmänhet, men framförallt att bidra till denna genom att skriva artiklar eller hjälpa till med den öppna och länkade data (Wikidata) som hjälper till att strukturera bland annat Wikipedia. Eller varför inte att erbjuda allt detta i ditt biblioteks programverksamhet, i form av en så kallad skrivstuga. Då passar dessa kurser fint som en introduktion till detta!

Kurserna är fem stycken i varierande längd och komplexitet och vi rekommenderar att du gärna går dem i den ordning som presenteras här nedan.

Bra och trovärdiga källor ger relevans till artiklarna. Foto: Sandra Åhman (Stockholms Kvinnohistoriska) CC BY-SA 4.0.

Utöver våra kurser finns det mycket hjälp och stöd att få på Wikipedia i den så kallade Gemenskapen, det vill säga hos alla andra inloggade Wikipediaanvändare där ute. Du hittar hjälp i bland annat Bybrunnen och Deltagarportalen, forum som du kan läsa mer om i kursen Att samarbeta på Wikipedia.

Hoppas du hittar inspiration och kunskap för att kunna komma igång!