Världens bibliotek

När du vill, var du vill – helt gratis!

Läs och lyssna på ditt språk!

Världens bibliotek är en nationell digital tjänst. Här hittar du e-böcker och ljudböcker på arabiska, bosniska, kroatiska och serbiska; persiska, somaliska, tigrinska samt turkiska.

 

Vem får använda tjänsten?

Världens bibliotek är öppet för alla i Sverige. Du behöver registrera dig med din e-postadress, och fysiskt befinna dig i landet.

 

Hur många böcker?

Du kan läsa och lyssna så mycket du vill i Världens bibliotek. Var du vill, när du vill.

Världens bibliotek är en del av biblioteken i Sverige, finansierat av skattepengar och därför gratis för dig.

 

Vilka språk?

Det finns e-böcker och ljudböcker på de stora migrantspråken i Sverige i Världens bibliotek. Vi vill utöka med fler språk allt eftersom tjänsten utvecklas och växer.

 

Kom igång med Världens bibliotek

 

  1. Gå in på hemsidan www.varldensbibliotek.se
Foto på ung kvinna som lyssnar på ljudbok.

2. Skapa ett konto med hjälp av din epost-adress genom att klicka på ”Skapa konto”.

bild som visar rubrikerna Logga in och skapa konto
  1. Lyssna på ljudböcker och läs e-böcker gratis – när du vill, var du vill.
Skärmbild från Världens bibliotek som visar språkval.

Värdegrund för Världens bibliotek

För att alla ska kunna verka i samhället på egna villkor, ska Världens bibliotek främja läsning och jämlik tillgång till ett bredare utbud av litteratur och kunskap i hela Sverige bland personer med modersmål på de stora migrantspråken.

Gentemot tjänstens användare använder vi vår syftesförklaring på klarspråk:
”Världens bibliotek främjar läsning för att alla ska kunna verka i samhället på egna villkor.
Därför erbjuder Världens bibliotek och tillgång till böcker till flerspråkiga, särskilt personer med modersmål på de stora migrantspråken.
Tjänsten erbjuds i hela Sverige.”

Världens bibliotek erbjuder användaren

  • läsning som en mänsklig rättighet till sina språk och kulturella identiteter (demokratisk vision)
  • läsning för att fungera som fullvärdig medborgare i det demokratiska samhället (strategiskt mål), samt
  • läsning genom att ge tillgång till litteratur på modersmål (praktiskt verktyg för att nå mål och vision)

Världens bibliotek vill bidra till att användarna känner sig

  • tryggare i sin tillhörighet i sin egen/egna kulturer, i Sverige och i att de får läsa (för nytta och för nöje)
  • stärkta som förälder, elev och kollega, samt i sin populärkulturella kompetens, språk och sin kulturella identitet

Vem driver tjänsten?

Världens bibliotek drivs av Biblioteken i Malmö. Tjänsten finansieras av Kungliga biblioteket och Kulturrådet, som en del av satsningen Stärkta bibliotek. Tjänsten skapades i ett samarbetsprojekt mellan nationalbiblioteken i Danmark, Norge och Sverige under perioden 2016-2019.

 

Varmt välkommen till Världens bibliotek!