Världens Bibliotek – din mångspråksresurs tillgänglig på en skärm där du är!

Svårt att erbjuda böcker på mångspråk? Här är vår digitala nationella biblioteksresurs för alla som talar något av de stora migrantspråken i Sverige. Världens bibliotek erbjuder e-böcker och ljudböcker utan kostnad på 16 språk i en strömmande tjänst på nätet. Tjänsten är under ständig vidareutveckling, och expanderar med fler medier på de språk som redan finns, samt lägger till fler språk allt eftersom.

Mångspråksresurs som möter lagkrav

Världens bibliotek är en nationell digital bibliotekstjänst som erbjuder e-böcker och e-ljudböcker på de stora migrantspråken i Sverige. Syftet med tjänsten är att främja läsning och kunskap för att alla ska kunna verka i samhället på egna villkor. Alla människor har enligt språklagen rätt till alla sina språk samt ska ges en möjlighet att utveckla sina modersmål. Bibliotekslagen pekar dessutom tydligt ut människor med mångspråk som en prioriterad målgrupp för bibliotekens verksamheter. Alla har alltså enligt lag rätt att få sina språk och kulturella identiteter understöttade och synliggjorda. 

Världens bibliotek är en resurs som gör att människor som bor i Sverige kan underhålla sina modersmål, samt föra vidare sitt språk och sin kultur till de generationer som växer upp i en mångspråkig miljö.

Språken du hittar i Världens bibliotek

Du kan nå de olika språken i sina bokhyllor via direktlänk här: 

Hur fungerar tjänsten?

Detta digitala bibliotek är strömmande och hittas via internet på webbsidan Världens bibliotek. Användaren läser och lyssnar via webbsidan gratis, utan behov av nedladdning av filer. Detta innebär dock att tillgång till internet krävs för användning.

Du kan undersöka tjänsten utan att vara inloggad, men för att läsa eller lyssna på en bok krävs ett konto. Användaren skapar ett konto med en e-postadress. Har användaren ett Google-konto kan denna användas i inloggningsfunktionen istället.

Ett konto krävs för att tjänsten ska kunna lagra de böcker som användaren börjat läsa, samt för att lagra användarens markerade favoriten i en funktion som heter “Min bokhylla”. I Min bokhylla kan användaren sedan återkomma till böcker för att återuppta läsning eller påbörja läsning av valda favoriter. 

Viktiga fakta att lyfta i mötet med användare

Detta bibliotek är alltid öppet, gratis och tillgängligt på en skärm nära användaren. Detta kan låta som självklarheter, men för Världens biblioteks tilltänkta användare är detta inte alltid självklart. Världens bibliotek fungerar på datorskärm, surfplatta och mobiltelefon. Bilderböcker gör sig dock ofta bättre på större skärm än mobil.

Användaren måste fysiskt befinna sig inom Sveriges gränser för att kunna logga in. Tjänsten kontrollerar IP-adress, och tillåter inte inloggning om användaren inte är i landet.

Du är en viktig förmedlare av denna resurs

Du som arbetar på bibliotek kan hitta marknadsföringsmaterial för Världens bibliotek här. Där finns filer med affischer, foldrar och vykort för utskrift eller tryck. Där finns också bilder och digitala knappar för länkning från ditt biblioteks webbsida.

Exempel på hur du kan presentera Världens bibliotek på ditt biblioteks webbsida: 

Tjänsten är beroende av förmedling via biblioteken i landet, samt alla andra yrkeskategorier som möter Världens biblioteks potentiella användare. Med en välplacerad affisch eller en folder att sätta i handen på en besökare som söker litteratur på sitt modersmål kan du bredda ert mångspråksutbud lokalt. Har du frågor eller behöver något specifikt för att nå ut till en målgrupp hos dig, kan du mejla till info@varldensbibliotek.se.

Följ gärna Världens biblioteket på Facebook eller på Instagram (@varldensbibliotek.se). Där publiceras löpande information om beståndet, samt nyheter och tips på spännande läsning i de olika bokhyllorna.