Gå direkt till innehållet

Vägar till läslust: ”Om ni vill ha en influencer av mig så vill jag ha läsning av er”

Kristina Göransson och Britt-Inger Rörborn från Bergs kommun startade “EPA book club” för att försöka möta det sjunkande läsintresset bland unga killar. De kombinerade skolans och bibliotekets resurser och involverade influencern Felix Eriksson och författaren Pär Sahlin i projektet. Bokklubben, där de också bjöd på pizza och läsk, blev en stor succé.

Den 8 maj 2023 arrangerade Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen en välbesökt inspirationsdag under namnet Vägar till läslust. Konferensen planerades utifrån en av biblioteksprojektet Sommarbokens grundidéer – att främja den kravlösa fritidsläsningen. ”Om ni vill ha en influencer av mig så vill jag ha läsning av er” är en av de föreläsningar som genomfördes under inspirationsdagen.

2022 bildades läsklubben EPA Book Club genom ett samarbete mellan Fjällgymnasiet och folkbiblioteket i Bergs kommun. Kristina och Britt-Inger berättar om hur de fick motorintresserade ungdomar att läsa mer genom klubben, och hur läslust, studieresultat och självkänsla har ökat bland ungdomarna.

Föreläsningen ”Om ni vill ha en influencer av mig så vill jag ha läsning av er” hittas på VGR Kuklturutvecklings Vimeo-kanal.

Sammanfattning

Nedan följer en kort sammanfattning av huvuddragen i föreläsningen.

Kristina Göransson, speciallärare på Fjällgymnasiet i Bergs kommun, och Britt-Inger Rörborn, bibliotekarie i samma kommun, berättar om deras gemensamma projekt, “EPA book club”. De kände ett starkt engagemang i att arbeta läsfrämjande genom att närma sig ungas intressen, trots att de inte har en personlig koppling till EPA-kulturen. Kristina, med en passion för praktiskt lärande, har tidigare varit huvudarrangör för skid-VM för personer med intellektuell funktionsnedsättning, där skolans alla elever hjälpte till med arrangemanget. Britt-Inger, med lång erfarenhet av läsfrämjande arbete, betonar vikten av att närma sig ungdomar och påpekar bibliotekets roll i detta. Hela samarbetet initierades när Kristina larmade om den sjunkande läsförståelsen bland unga män, och jämförde det med en “ny slags analfabetism”. De båda ser vikten av att stärka en läsidentitet hos framförallt unga killar genom manliga förebilder och att skapa positiva sammanhang kring läsning.

När man pratar om EPA-kultur så kanske det inte är det första ni tänker på när ni ser Britt-Inger och mig.

Det hela började med att Kristina och Britt-Inger funderade över hur man kunde engagera unga killar i läsning. När Kristina frågade ungdomarna i skolan vad som skulle få dem att läsa, nämnde de influencern Felix Eriksson. Efter research beslutade de sig för att i projektet också inkludera Pär Sahlin, som har skrivit väldigt populära böcker för unga. För att finansiera projektet sökte de och fick ekonomiskt stöd från region Jämtland Härjedalen. Mötet med ungdomarna skulle hållas på Fjällgymnasiet, och för att locka dem att komma efter skoldagen erbjöd de pizza, läsk och annat gott.

Ett antal previewrutor med olika bilar och titlar som SJUKA BYGGEN.
Skärmdump från Felix Erikssons Youtube-kanal.

Detta initiativ representerar ett exemplariskt samarbete mellan skola och bibliotek, mycket tack vare Kristinas och Britt-Ingers gemensamma engagemang och respekt för varandras kompetensområden. De genomförde flera träffar, varav en digital, med Pär under våren.

Pizza, läsk, kaffe, glass i drivor och gratis. Det är så man jobbar om man vill få läslust. Tro inget annat.

Det blev ett engagerat samtal under första träffen, och många ungdomar berättade om egna erfarenheter från EPA-kulturen. Pär antecknade dessa berättelser som sedan återspeglades i hans senare böcker. Trots att ingen direkt kontroll genomfördes kunde det bekräftas genom samtalen att ungdomarna verkligen hade läst böckerna. För att ge extra motivation inför den andra träffen bjöd de in influencern Felix Eriksson att delta digitalt, där han uttryckte att han skulle ha uppskattat en liknande bokklubb under sin skoltid.

Projektet fick mycket uppmärksamhet, och deltagare fick presentera bokklubben inför kommunens politiker. Imre, en av ungdomarna, berättade om projektet, vilket rörde kommunstyrelsens ledamöter till tårar. Ett av huvudsyftena med EPA book club var att skapa samhörighet och stolthet bland ungdomarna och att förändra deras syn på läsning, att de skulle se sig själva som läsare. Detta mål uppnåddes  tydligt när ungdomarna tog plats i media och stolt berättade om bokklubben.

Och vet ni, kommunstyrelseledamöterna grinade när vi gick därifrån. Kommunalrådet grät. Så bra var det!

Ett extra minnesvärt tillfälle var när influencern Felix Eriksson och hans vän Kim, även känd som Bangården customs, gästade bokklubben som vid det här tillfället besökte en gokartbana. Det var en festlig tillställning där de firade bokklubben med grillning, priser och gokartåkning. Atmosfären var på topp och hela dagen blev fantastisk.

Bokomslag: fromt på en Ford framför en bokhylla.
EPA Book Club. Hegas förlag.

Kristina och Britt-Inger lyfter också vikten av att gå utanför sin komfortzon och möta ungdomarna i deras värld. Trots att ungdomarna tidigare inte besökt biblioteket tog de initiativet att låna böcker och delta i aktiviteter. Ett önskemål från ungdomarna var att kommunen skulle organisera en EPA-träff, eftersom EPA-traktorer inte var populära i samhället. För att förändra denna negativa bild anordnades en stor träff i Svenstavik, där tävlingar hölls och många deltog, inklusive politiker. Händelsen visade att kritik kan omvandlas till samarbete.

Efter att ha funderat på om det skulle bli fler EPA book clubs insåg arrangörerna att de inte var redo att lämna konceptet bakom sig. Istället för att starta en helt ny klubb arbetar de nu med att omvandla konceptet och att sprida det och böcker till kommunens högstadieskolor, gymnasier och biblioteken inom länet. Detta initiativ fångades upp av  bokförlaget Hegas, som nu planerar att skriva och publicera en bok om projektet, vilket innebär att det kan spridas nationellt. Trots att detta inte var planerat från början ser de fram emot att medverka på bokmässan i höst och planerar till och med att resa dit med en EPA-traktor.

Vi kommer också vara med på bokmässan i höst. […] Vi kommer åka EPA dit. Vi får se när vi kommer fram…

Helikopterperspektiv på bil som gör på väg genom skog.
Ingen normal stannar här av Pär Sahlin. Boken innehåller en dedikation till ungdomarna och klubben. (c)

En känslomässigt laddad händelse inträffade när Pär, som blivit en slags pappafigur för deltagarna i klubben, visade dem en förhandsversion av den senaste boken som ännu inte publicerats. På bokens förstasida stod det: “Till ungdomarna i EPA book club Svenstavik.” Detta avslöjande rörde många inom klubben till tårar och förstärkte känslan av gemenskap och identitet som skapats inom gruppen.

För att återge hur de skapade en så framgångsrik klubb delar Kristina och Britt-Inger med sig av några av sina insikter. Först och främst betonar de vikten av att bygga förtroende genom ledarskap och att verkligen förstå vad som motiverar ungdomarna att läsa. Att skapa en känsla av gemenskap och längtan efter bokträffarna var också centralt. För att göra bokträffarna attraktiva föreslogs till exempel att man kan “krydda dem” med lättare förtäring som pizza och läsk. Det absolut viktigaste rådet är dock att vara genuin och låta ungdomarna vara delaktiga – att vara öppen för deras idéer och uppmuntra deras kreativitet. 

Om deltagarna

Kristina Göransson är speciallärare och Britt-Inger Rörborn bibliotekarie i Bergs kommun. 

Vägar till läslust  

Katarina Larson, Malin Carlsson och Therese Ytter från Förvaltningen för kulturutveckling VGR berättar mer om konferensen.  

Den 8 maj 2023 arrangerade Förvaltningen för kulturutveckling en välbesökt inspirationsdag med titeln Vägar till läslust. Namnet på konferensen speglade vår avsikt som var att visa på det smörgåsbord av möjligheter som det arbetas med runt om i Sverige för att främja läsning och läslust på bibliotek. Inspirationskälla var biblioteksprojektet Sommarboken och en av dess grundpelare – den kravlösa fritidsläsningen.

Konferensen hade även som målsättning att ta avstamp i olika aspekter som visat sig påverka läsningen och på så sätt lyfta vikten av att möta upp och intressera sig för den miljö där den blivande läsaren befinner sig. Läsaren kan finnas i skolan, i en epa-traktor eller i en jakt på Sommarskuggan. Vi ville även synliggöra tankegångar och fungerande praktiska metoder som arbetats fram på bibliotek utifrån olika behov och situationer, exempelvis klasstillhörighet, språkkunskaper, fysiska avstånd eller olika funktionsvariationer.

Det var även viktigt att inspirera och uppmuntra publiken till att faktiskt pröva någon eller alla dessa vägar till läslust hemma, på sina egna bibliotek. Detta för att berika det lokala arbetet med böcker och läsning med målgruppen barn och ungdomar.

Detta resulterade i att konferensens program innehöll allt från bokgympa till tips på hur man får ungdomar delaktiga på biblioteket genom att låta dem bilda ett referensråd. Detta visar på vikten av att låta läslusten och inte läskraven styra!

Alla föreläsningar från konferensen finns samlade här

Upphovsrätt och licens för innehåll på aktuell sida

Observera att innehållet (texten, bilder, video och så vidare) på sidan kan vara licensierad i enlighet med olika licenser.

Sammanfattningen av texten på denna sida är licensierat enligt Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Detta innebär att du:

 • får kopiera och dela vidare materialet i vilket medium eller format som helst
 • får remixa, återanvända och bygga på materialet
 • får använda det i kommersiella syfte och sammanhang
 • inte behöver fråga om lov.

Om du bearbetar, delar eller använder texten:

 • Ge ett korrekt Erkännande
  • ange verkets namn,
  • ange vem som skapat verket,
  • ange länk till verkets ursprungsplats,
  • ange länk till upphovspersonens webbsida (frivilligt, men trevligt),
  • ange vilka delar som eventuellt är bearbetade
  • länka till licensen.

Ett korrekt erkännande skulle kunna se ut så här:

Allt du skulle vilja veta om Creative Commons, men varit för skraj att fråga om, av Ola Nilsson. Texten är licensierad med Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

Toppbilden används med tillstånd av Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen.

Bilderna i artikeln har olika licenser, se dess bildtext för mer information.

Kommentarer

Vad tänker du kring detta?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.