Gå direkt till innehållet

Vad är fri kunskap?

Med fri kunskap menas den kunskap som är fri att använda utan några förbehåll. Den ska vara fri att använda, fri att dela och fri att bygga vidare på så att ny kunskap kan skapas. Kunskapen ska också vara tillgänglig utan kostnad. Inspirationen kommer bland annat från rörelsen som jobbar med öppen programvara och idén om att vem som helst kan vidareutveckla källkoden i ett program oavsett syfte.

Att förmedla kunskap

I och med framväxten av internet så började stora och etablerade lärosäten lägga ut fria kurser anpassade till olika användare på nätet. Det här gjorde inlärningen mer flexibel och kunskapsförmedling var inte längre tids- eller platsberoende. Kurserna kunde dessutom förbättras och återanvändas. Kurserna kallas Massive Open Online Course (MOOC) och är ett exempel på hur fri kunskap kan förmedlas.

YouTube

Genom att starta denna video så accepterar du Youtubes integritetspolicy och accepterar att de kommer använda kakor. By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Läs mer

Starta video

Möjligheterna med att ta del av fri kunskap har ökat och kan ses som en grundläggande mänsklig rättighet. Den fria kunskapen tillhör alla och när man delar med sig på plattformar med fria licenser så ger man också andra rätten att använda och bygga vidare på kunskapen. Man blir en del i gemenskapen och känner ansvar för plattformen och det värde som man bygger upp tillsammans.

Att skapa tillsammans

Open Street Map är ett exempel på ett samarbetsprojekt med fri licens där man tillsammans skapar en karta över hela världen som är fri för alla att använda under förutsättning att man ger erkännande och sätter samma licens på det nya materialet. Linux och Mozilla är andra exempel på system och öppna tekniska lösningar inom det som kallas FOSS – Free and Open Source Software som också är under fria licenser. Genom öppna och fria system så ökar möjligheterna till globalt samarbete.

Kunskap finns också med som ett av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Kunskap är grunden för ett rättvist och jämlikt samhälle och genomsyrar i den meningen alla de globala målen för en hållbar utveckling. Fri kunskap stödjer det fjärde av de globala målen genom att:

  • ge god utbildning för alla
  • säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet
  • främja ett livslångt lärande för alla.

Fria licenser

Om kunskapen ska vara fri så måste materialet ha en fri licens så användaren kan känna sig trygg i sin användning och har rätt att ta del av materialet och dessutom kunna föra kunskapen vidare. Ett vanligt licenssystem inom fri kunskap är Creative Commons som har fått stort genomslag på grund av sin enkelhet. Creative Commons skapades just för att underlätta hanteringen och spridningen av material på internet. Här berättar Ryan Merkley  om arbetet med att ta fram de fria licenserna och om hur fri tillgång till kunskap och möjligheter att dela kunskap kan leda till innovation och mer jämlika resultat.

En global infrastruktur

En av de största aktörerna inom den fria kunskapsrörelsen är Wikimedia Foundation som arbetar för att utveckla infrastrukturen för fri kunskap i flera projekt. Wikipedia är det mest kända projektet och finns nu på över 300 olika språkversioner. Wikimedia Foundation har som mål att vara den ledande infrastrukturen för fri kunskap där alla som vill och kan får delta. Det görs stora satsningar på att överbrygga språkbarriärer och att vara en global rörelse för alla.

Länk till filmen How Wikimedia communities are planning for 2030, framtagen av Wikimedia Foundation, på YouTube

Att bidra

Tycker du om fri kunskap så kan du enkelt att bidra. Här är tre tips på hur du kan testa att tillföra ditt bidrag till den fria kunskapen:

Avslutning

Nu vet du lite mer om begreppet i allmänhet. Läs vidare i vår artikel om den överlägset största resursen inom fri kunskap, nämligen Wikipedia. Och gå sen gärna vidare med någon av Digitekets kurser (kommer under december 2019) där du kan fördjupa dina kunskaper och lära dig mer om hur du själv skapar och bidrar.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.