Vad är Bibblix?

Tänk att kunna hitta precis rätt bok till rätt barn – varje gång!

Bibblix är en app som gör just det.

Bibblix är en boktipsarapp från biblioteket som ska ge inspiration och öka läslusten. Barnen ska på egen hand kunna hitta till sin läsning.

Bibblix innehåller någonting för alla läskunniga barn mellan 6-12 år oavsett läsnivå och intresse.

Målgruppen är tröskelläsare, de som av olika skäl kommit efter sina jämnåriga i sin läsutveckling.  För att tröskelläsaren ska vilja använda tjänsten måste den var attraktiv även för läslustbarn.  Resultatet blir en gemensam tjänst för alla barn med ett kvalitativt innehåll..

Bibblix är en produkt som är resultatet av ett samarbete mellan de digitala biblioteken i Malmö och Stockholm.

Bibblix gör biblioteket tillgängligt i barnens digitala vardag.

Skärmbild från Bibblix