Gå direkt till innehållet

Teknikjakten – en spelifierad metod för att stärka personers digitala självkänsla

Teknikjakten är en webbresurs och metod inspirerad av så kallade escape rooms. Escape rooms är rum där man i grupp skall lösa olika typer av gåtor/uppgifter för att så snabbt som möjligt ta sig ut.

Metoden skapades i ett samarbete mellan Umeå kommuns folkbibliotek inom projektet Mer för fler samt Regionbibliotek Västerbottens projekt Mobila MetoderI den här artikeln berättar vi, det vill säga Johan Sundlöf och Jon Fällström om metoden och utvecklingen av den.

När du läst färdigt och blir sugen på att skapa en egen teknikjakt, kan du gå vidare till Digiteketkursen Bygg din egen Teknikjakt! för detta.

Vad är Teknikjakten?

Deltagarna besöker Teknikjaktensajten där de får sina uppdrag och digitala gåtor. När de löst ett uppdrag fyller de i en svarsruta och om svaret är rätt kommer de vidare till nästa uppdrag. Några exempel på digitala verktyg som en deltagare i Teknikjakten får lära sig: karttjänster, översättningsverktyg, bibliotekswebben, YouTube, kalkylator, kamera, informationssökning, emojispråk, programmering, datalogiskt tänkande och vädertjänster.

Teknikjaktens tillkomst

Vi i projektgruppen hade egentligen två uppdrag: Att utveckla nya metoder för arbete med digital delaktighet och för att nå det målet krävdes att vi lärde oss tjänstedesign. Vi gick därför SKR:s kurs Innovationsguiden som är digitalt tillgänglig för alla

Vi behövde lyssna för att förstå, och förstå för att hitta bra lösningar och metoder. För att förstå hur vi bättre kunde arbeta med digital delaktighet vände vi oss till användarna. Vi använde oss av intervjuer och lät även ett par personer skriva dagbok. Genom att lyssna på användarna fick vi en allt tydligare bild över deltagarnas upplevelser av digitalt utanförskap.

Utifrån dessa berättelser kunde vi se att digitalt utanförskap väckte många och starka känslor. Oftast handlade det om negativa känslor.

En av dessa känslor handlade om att känna sig ensam om att befinna sig i digitalt utanförskap. Genom användarna insåg vi vikten av att stärka deras självförtroende och digitala självkänsla. Det verkade vara en nyckel till digital delaktighet.

En film som sammanfattar resultaten av projektet:

Länk till filmen Mer för fler – digital delaktighet i Umeå, framtagen av Minabibliotek på YouTube.

Dags att idégenerera

Vi visade upp våra resultat för användare och medarbetare. De hjälpte oss sedan att ta fram idéer och prototyper för hur biblioteken på ett roligt och inspirerande sätt kan arbeta med att stärka personers digitala självkänsla. En av metoderna som utkristalliserades var just Teknikjakten.

Tanken med Teknikjakten var att skapa något som är roligt och klurigt, men samtidigt utvecklande. Fokus ligger här på problemlösning och samarbete i ett narrativ. Den passiva känsla som ibland förknippas med kompetenskurser byts till något kreativt.

Utveckling av Teknikjakten

Den första versionen av teknikjakten, “Teknikjakten för seniorer”, var utformad för grupper att läras sig digitala verktyg i samarbete med en handledare. Vår avsikt med gemensam problemlösning var att deltagarna tillsammans skulle hjälpas åt att komma över digitala trösklar och lära sig nya verktyg. Alla i gruppen får prova på tekniken och tempot styrs således gemensamt.

Vi insåg snabbt att metoden skulle kunna användas på olika sätt och för olika målgrupper. För att nå så många olika målgrupper som möjligt skapade vi därför en lättläst variant som vi döpte till Språkjakten.

Målet med den versionen var att den skulle kunna användas vid bland annat IT-språkcafé där deltagarna får träna på svenska och samtidigt lära sig mer om internet och digitala verktyg. Språkjakten fokuserar därför på mer samhällsorienterade uppdrag, till exempel hitta bussförbindelser, använda översättningsverktyg, köp- och säljsajter, med mera. Upplägget är dock detsamma som originalet.

Teknikjakten blir Antagningsprov för superhjältar

När vi fick i  uppdrag att skapa en aktivitet till Barnens Littfest 2019, som är ett delarrangemang till litteraturfestivalen Littfest i Umeå, insåg vi snabbt att förutsättningarna ställde andra krav. Denna gång var målgruppen barn, nio år och uppåt. Vi visste inte heller i förväg hur många som skulle komma eller när de skulle starta jakten eftersom det var en drop-in aktivitet. Vi behövde därför hitta en metod för att underlätta detta. Vi gjorde ett par justeringar och resultatet blev Antagningsprov för superhjältar.

Den första versionen av Teknikjakten utgick från en linjär historia. Om varje uppdrag måste utföras i en speciell ordning blir det snabbt problem med köer. Om man istället kan lösa uppdragen i vilken ordning som helst minskar denna risk. Vi skapade därför en bakgrundshistoria där deltagarna var med om ett antagningsprov för att få börja i en superhjälteskola. För varje avklarat uppdrag låstes en ny del av en superhjältedräkt upp. 

Istället för samarbetsmodellen utformades denna jakt så att den kunde genomföras på egen hand utan behov av handledning. För att det skulle bli möjligt la vi till tre möjliga ledtrådar till varje uppdrag. Om deltagare hade fastnat och ville vidare så kunde de enkelt trycka på ”ta en ledtråd”-knappen.

När vi testade denna metod första gången vid Barnens Littfest var det intressant att se att de flesta trots allt valde att samarbeta och lösa problemen tillsammans med kompisar och familjen. Det blev ett väldigt lyckat arrangemang och vi räknade totalt med att ungefär 200 personer var delaktiga i antagningsprov under dagen. Detta hade inte varit möjligt utan anpassning av metoden.

Vi har också skapat ett spel med ett liknande upplägg, Jakten på kapten Klurigs skatt, där man istället låser upp olika delar av en skattkarta. 

Exempel på andra varianter av teknikjakten som skapats inom Umeå kommun är Ålidhems superhjältar och Hörnefors superhjältar.

Möjlighet för andra att bygga egna teknikjakter:

Vi tog även fram en mall med instruktioner som möjliggör för andra att anpassa Teknikjakten geografiskt, innehållsmässigt eller skapa helt nya egna jakter.

Teknikjakt för superhjältar finns även som fri version och kan nu användas och utvecklas av alla.

Andras varianter av Teknikjakten

I samband med slutrapporten av Mer för fler i Stockholm 2018 började vi förstå vilken snöbollseffekt Teknikjakten hade både lokalt, regionalt och nationellt. Vi fick många förfrågningar om att hålla i workshops och föreläsningar. Det var också i den vevan vi skapade ”Gör din egen Teknikjakten” för att möta behovet av att just göra egna varianter.

Projektgruppen fattade ett gemensamt beslut att släppa Teknikjakten-metoden och allt tillhörande material som open source , det är nu fritt fram för vem som helst att modifiera programmet.

Därefter har det dykt upp massor av varianter runt om i Sverige: från Luleå i norr till Helsingborg i söder.

Några exempel:

Erfarenheter av Teknikjakten

Nedan följer röster från bibliotek som arbetat med Teknikjakten.

Biblioteken i Uppsala

“Det såg snabbt lockande och proffsigt ut! Den enda nackdelen av att jobba med en mall som vi kan se är att man ska hålla sig till en viss layout och typsnitt. Samtidigt som tiden man sparar gör att det absolut känns värt det.”

“Vi körde vår väsenjakt under sportlovsveckan och utformade den så att den skulle kunna genomföras på alla bibliotek inom organisationen, oavsett hur barnavdelningarna ser ut. På Stadsbibliotekets barnavdelning deltog nästan 50 barn. Många tyckte att det var spännande, en del lite läskigt (jakten lockade även en yngre målgrupp än den tilltänkta).”

“Stationerna innehöll en del böcker, rekvisita och qr-koder som var kopplade till uppdragen i mallen. Det blev ett roligt sätt att koppla ihop litteraturen, tekniken och rummet.”

“Vissa barn upplevde svårigheter med typsnitten som återfanns i mallen och hade svårt att läsa den mängd text som uppdragen omfattade, trots att vi försökte hålla oss så kortfattade och klarspråkiga som möjligt. Av det drar vi lärdomen att man aldrig kan vara nog kortfattad och klarspråkig. Vi spelade också in en del youtubeklipp, för att inlemma berättande- och högläsningsinslag i jakten samt för att barnen inte skulle behöva läsa så mycket tryckt text under genomförandet av uppdragen.”

Hörnefors bibliotek

”Vi var tre stycken som jobbade under Teknikjakten i Hörnefors, och vi tyckte alla att det var riktigt roligt och givande. Jag jobbade mer med förberedelserna och tyckte det gick jättebra att förstå sig på kodning.”

”Det var en aktivitet som barnen verkligen uppskattade och höll dem fokuserade och underhållna hela tiden! Det var också roligt för oss vuxna som jobbade med dem då de visade gång på gång hur duktiga de är på problemlösning och tog uppgifterna på allvar.”

Ålidhemsbiblioteket

”Det var roligt och enkelt att jobba med Teknikjakten. Vi fick hjälp att programmera den så att den var anpassad till Ålidhem.”

”Ibland var det svårt att handleda de som kom på grund av språkförbistring och ibland när det var små barn från fritids utan vuxen medföljare kunde det vara svårt.”
”Teknikjakten var populär hos de flesta. Några få gav upp för de hade inte tålamod att genomföra hela. En känsla av självförtroende infann sig hos vissa när de genomfört hela jakten. Men motsatsen kunde också uppstå för de som kände att det var för svårt.”

Gå vidare och bygg din egen jakt!

Vi hoppas nu att du blivit ännu mer inspirerad och därför också vill gå vidare till Digiteketkursen Bygg din egen Teknikjakt! för att testa själv.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.