Gå direkt till innehållet

Språkcafé Online – en mötesplats för nya i Sverige

Många digitala träffar, social gemenskap, språkinlärning, viktiga diskussionsämnen och intressanta intryck från deltagare, folkbibliotek och nationell media. Region Kalmar län berättar om två år med sitt koncept Språkcafé Online.

Språkcaféer i Kalmar län fungerar som en öppen mötesplats där människor som är nya i Sverige kan möta folkbibliotekspersonal för att träna sin svenska och lära sig mer om det svenska samhället. Verksamheten, som är en del av mångspråksarbetet på regionens folkbibliotek, ställdes inte in under pandemin utan ställdes om och blev digital. Region Kalmar län var pådrivande och slöt avtal med föreningen Kompis Sverige så att folkbiblioteken i Kalmar län fick tillgång till tjänsten.

I samarbete med Folkbiblioteken i Kalmar län och Region Kalmar län genomför föreningen Kompis Sverige kompismatchningar och Språkcafé Online för alla som vill öva svenska eller lära ut svenska. Detta är ett enkelt och roligt sätt att bidra till integration.

Språkcafé Online minskar utanförskap

Språkcafé Online är ett komplement till det analoga, traditionella språkcaféet och är en öppen mötesplats för samtal, språkträning, möten och därmed integration. Här träffas man i ett virtuellt rum runt ett tema en timme en gång per vecka. 

Syftet med Språkcafé Online är bland annat att skapa en arena för nyanlända att träffa andra, lära sig mer om det svenska samhället och det svenska språket och att minska det digitala utanförskapet.

Digitala språkcaféer har öppnat upp för samverkan mellan folkbiblioteken i länet, men inte minst i den egna kommunen mellan biblioteket och andra aktörer, dels för att nå ut till målgruppen och dels för att gemensamt marknadsföra tjänsten. I Språkcafé Online finns det deltagare från alla tolv kommuner i länet.

Organisationen Kompis Sverige sköter det administrativa arbetet i form av att skicka ut Zoominbjudningar till deltagarna, hantera anmälningar och välja samtalsämnen. Ämnena har  varierat mellan till exempel familjeliv, demokrati, arbete och att vara ny i Sverige. Kompis Sverige har också ansvar för marknadsföringsmaterial för bland annat spridning i sociala medier. 

Under själva språkcaféerna deltar personal från både Kompis Sverige och folkbiblioteken. Kompis Sverige tar hand om tekniken och folkbibliotekspersonal fungerar som samtalsledare i smågrupper. Deltagarna delas in i grupper och skickas i tre omgångar till smågrupper för att diskutera frågor kring olika teman som de sedan redovisar och lyfter i storgrupp. 

I slutet av träffen har biblioteken möjlighet att informera om sin verksamhet och komma med till temat passande boktips.

Kompismatchning

Samarbetet med Kompis Sverige och deras koncept kompismatchning startade under 2022. Via kompisprogrammet får nyanlända och etablerade svenskar träffas utifrån intresse och önskemål. Syftet är även här språkinlärning och inkludering i det svenska samhället.  De matchade kompisarna träffas kring olika fysiska aktiviteter. Folkbiblioteket kan vara en plats där de möts för att prata läsning och litteratur.

Målet är att matcha ihop 40 par under 2022. Redan i juni hade 48 par från alla tolv deltagande kommuner redan blivit matchade genom programmet.  

Verksamheten stärker svenskkunskaperna

Under våren 2022 deltog 476 personer i språkcaféernas verksamhet, vilket är mer än en dubbling av antalet sedan året innan. Efter tidigare utvärderingar konstateras att 93 procent av deltagarna har förbättrat sin svenska och alla deltagarna uttrycker att de känner sig trygga i att prata svenska med folk de inte känner. De har också fått en bättre förståelse för bibliotekens verksamhet och blivit mer intresserade av att låna och läsa böcker. 

Deltagarna har lyft att det är bra att man får chans att prata med andra människor och att det är bra med gruppindelning så att det finns utrymme för alla att delta. Att det är olika ämnen man pratar om var något som deltagarna tyckte om, och att man kan träna svenska hemifrån tyckte man också var bra. En deltagare sammanfattar: 

– På Språkcafé Online kan man inte bara öva svenska med andra utan även umgås med nya människor. Jag tror att språkcaféerna också har förbättrat mina sociala färdigheter tillsammans med svenska språket. 

Folkbibliotekens personal har uppskattat aktiviteten. Marcus Brännström från Västerviks bibliotek tycker att det alltid är spännande att få vara med på Språkcafé Online. 

– Här möts människor från hela världen. Vi är alla där för att prata svenska, men Språkcafé Online ger så mycket mer. Min kunskap om och förståelse för andra länder har ökat. Att man äter potatis och morötter i Eritrea hade jag ingen aning om innan. Inte heller visste jag att det finns både rävar och vargar i Syrien! Jag lägger en timmes arbete per vecka på att vara Språkkompis Online. Det känns meningsfullt och givande för mig att kunna delta i arbetet. Kompis Sverige, som står för teknik och värdskap, gör också ett gott arbete, säger han.  

Peter Bladlund arbetar som IT- och studiebibliotekarie på Vimmerby bibliotek och berättar om språksatsningen:

Region Kalmar län fortsätter att samordna både Språkcafé Online och Kompismatchning under 2023.

Mer att läsa om insatsen finns på Region Kalmars webbplats och hos Kompis Sverige.

Maud Salim jobbar som biblioteksutvecklare på Biblioteksutveckling Region Kalmar län. Hon har jobbat i fem år med utvecklingsfrågor inom språklig mångfald, nationella minoriteter och tillgänglig läsning.

Maus Salim. (c)

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.