Snabbguider från Statens medieråd – Sociala medier på föräldriska

Vill du som vuxen lära dig lite mer om de ungas digitala vardag? Statens medieråd har satt samman ett antal korta och snabbguider med grundläggande information om de sociala medier som barn och unga använder.

Snabbguiderna beskriver ett antal olika digitala medier och hur ungdomar använder de olika plattformarna för att kommunicera. De tar också upp vilka skyldigheter och rättigheter användarna har juridiskt, vilka personuppgifter som sparas och hur man gör om man vill lämna ett socialt nätverk. Alla snabbguider finns även för nedladdning i pdf-format.

Icke att förglömma i sammanhanget är ju att det absolut bästa sättet att lära mer om digital ungdoms- och barnkultur är att fråga ett barn eller en  ungdom i din närhet, de brukar bli glada över att man intresserar sig och vara väldigt entusiastiska över att få visa och förklara.

Vet du som förälder eller pedagog hur Snapchat fungerar? Facebook, Twitter?

Digitala medier på föräldriska – Snabbguider i PDF

Se gärna hur Vadstena bibliotek jobbar med TikTok och Snapchat för att nå den unga publiken:

Att nå de unga med TikTok och Snapchat – Vadstena vidgar sitt arbete på sociala medier