Seminarium om Unescos nya MIK-ramverk

UNESCOs nya ramverk för medie- och informationskunnighet är i fokus på MIK-dagen den 6 december. Flera av de som arbetat med att ta fram ramverket medverkar under seminariet, som arrangeras av Filmpedagogerna Folkets Bio och Högskolan Borås.

Sedan UNESCO 2011 lanserade sitt ramverk för medie- och informationskunnighet, MIK, har dokumentet legat till grund för mycket av det MIK-arbete som bedrivs i Sverige. Organisationer, myndigheter, skolor, bibliotek och lärosäten har haft en gemensam utgångspunkt för att diskutera MIK.

Nu lanserar UNESCO ett nytt ramverk. Vad är nytt? Hur har UNESCOs arbete med MIK förändrats under dessa 10 år och hur ser arbetet ut framåt? Hur arbetas det med MIK i världen, Europa och i Sverige? Det är frågor som kommer tas upp under förmiddagen den 6 december. Alla som är intresserade av MIK-frågor är välkomna att delta. 

– MIK är ett brett begrepp och vi är många som arbetar med MIK ur väldigt många olika aspekter. UNESCOs nya ramverk blir en bra gemensam utgångspunkt för diskussioner över alla olika ämnesområden och discipliner, säger Johan Holmberg, Filmpedagogerna Folkets bio.

Högskolan i Borås arbetar aktivt med MIK och håller årligen en MIK-kurs. Filmpedagogerna Folkets bio i Göteborg arbetar brett med MIK och har bland annat ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att arbeta med och sprida kunskap om MIK. De anordnar seminarier, föreläsningar och workshops över hela landet. Liksom Digiteket är de också medlemmar i det nationella nätverket MIK Sverige och sitter även med i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group.

Johan Holmberg berättar att målgruppen för seminariet är alla som är intresserade av MIK på olika nivåer: 

– Vi presenterar UNESCOs ramverk som ger en bild av vad FN vill och vilka frågor som är viktiga för att bygga socialt och demokratiskt hållbara samhällen. Vi vill även sätta ramverket i en svensk kontext. Ramverket är intressant för de som arbetar på policynivå, för bibliotekspersonal och för de som arbetar med utbildning på olika nivåer, inte minst inom akademin. 

MIK-dagen är ett digitalt seminarium som äger rum den 6 december, klockan 10-12. 

Medverkande:

  • Alton Grizzle, Programme Specialist vid UNESCO i Paris. Han har deltagit i framtagandet av både det gamla och det nya ramverket. 
  • Maarit Jaakkola, biträdande föreståndare på Nordicom. Medförfattare till ramverket.
  • Tove De Vries, Myndigheten för press, radio och tv
  • Martina Wagner, Statens medieråd och ansvarig för MIK-Sverige
  • Fredrik Holmberg, Filmpedagogerna Folkets Bio

Mer information och anmälan på Bibliotekshögskolan Borås sida. 

MIK-Dagen på Facebook

Digiteket har intervjuat Fredrik på Filmedpedagogerna Folkets Bio om MIK och demokrati.

Puffbild CC-BY-SA.