Registrering av livesändningar på nätet?

I dessa tider där många bibliotek ställer om verksamheten och arrangemang görs om till livesändningar är det kanske lätt hänt att man glömmer att dessa ska registreras hos Myndigheten för press radio och tv. Verksamheten  måste också utse en ansvarig utgivare för sändningen. När du genomför en livesändning av till exempel ett bokprat, en föreläsning, en sagostund eller en teaterföreställning krävs det att du registrerar den på myndighetens e-tjänst. Detta gäller alla livesändningar som riktar sig till allmänheten.

Vad är allmänheten?

Vad gäller allmänhet i sammanhanget är det inte ett definierat begrepp men om er livesändning inte riktar sig till  medlemmar i en enskild förening eller att det krävs medlemskap för att ta del av materialet så kan ni utgå från att målgruppen är att betrakta som allmänheten. Om det exempelvis krävs att man är inloggad på ett stadsnät för att nå sändningen men alla i Västerås kan se den är det också att betrakta som allmänheten. 

Vad är en livesändning?

Om sändningen är en direktsändning eller en sändning som har annonserats ut att starta på en viss tid är det att betrakta som en livesändning och ska registreras. Detta gäller oavsett vilket medium sändningen sker på: Facebook, Youtube, Instagram eller egna webbplatser. 

Att ladda upp en video på till exempel Youtube som sen kan strömmas eller att lägga något som går att ladda ner på kommunens sida är inte att betrakta som en livesändning. 

På frågan om ett språkcafé eller dylik aktivitet är att betrakta som en livesändning svarar myndigheten nej, dessa behöver alltså inte registreras.

Vad är en ansvarig utgivare?

När man registrerar en sändning anger man också vilken den ansvariga utgivaren är. Denna person bör ha koppling till verksamheten och vara den som både kan godkänna och stoppa material från att publiceras. Detta kan vara en bibliotekschef eller anställd, men bör vara någon som är “nära” produktionen, som har insyn i verksamheten och som har faktisk möjlighet att kontrollera innehållet. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning, begås under sändningen. Utgivaren ska ha rätt att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja. 

För att vara ansvarig utgivare måste personen ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige. En person som är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt särskilda bestämmelser i lag får inte vara ansvarig utgivare. Ansvarig utgivaren kan utse en ställföreträdande utgivare som då måste godkännas av den som sänder.

Läs mer om rollen som ansvarig utgivare på Myndigheten för press radio och tv.

Hur registrerar man en sändning?

  1. Gå till myndighetens sida för e-tjänster och välj kategorin TV
  2. Välj Registrering av tv-sändning
  3. Logga in med Bank-ID, Mobilt bank-ID eller Telia e-legitimation. 
  4. Ange kontaktuppgifter till verksamheten
  5. Ange vilken typ av sändning det handlar om och var den kommer sändas
  6. Ange uppgifter om den ansvariga utgivaren, namn, adress och dylikt.
  7. Bifoga någon sorts intyg som visar på att sökande har rätt att företräda biblioteket (firmateckningsintyg, delegationsordning, organisationsnummer) samt intyg för den ansvarige utgivaren: Personbevis, konkurrsfrihetsbevis, förvaltarfrihetsbevis samt bekräftelse från utgivaren/åtagandehandling. Se exempel på formulering nedan.
  8. Avslutningsvis förhandsgranskar du och skickar in.

Exempel på åtagandehandling som kan skrivas ut, undertecknas och scannas in:

”Jag, XX, åtar mig ansvaret att vara utgivare för:
[namn på verksamheten].

Underskrift av utgivaren
Namnförtydligande och datum”

Vad händer om man inte registrerar sina sändningar?

Om man inte anmäler och registrerar så kan det leda till böter eller fängelse. Det första myndigheten gör är dock att skriva brev och uppmuntra till registrering/anmälan. Om inte detta hörsammas så har de dock möjligheten att gå vidare. 

Läs mer om sändning av webb-tv på Myndigheten för press radio och tv.

Källor: Myndighetens webb samt intervjuer.