Gå direkt till innehållet

Rätten till sitt språk

Inom Kungliga biblioteket, KB, pågår ett särskilt arbete för att stötta biblioteken att uppnå bibliotekslagens krav på särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. I den här artikeln berättar KB om hur du som jobbar på bibliotek kan dra nytta av de nationella tjänster som finns på området.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom erkända som urfolk. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. I den här artikeln ger vi några exempel på hur KB som biblioteksmyndighet arbetar för att stötta biblioteksväsendet i att uppnå kravet i bibliotekslagen.

En vinna läser från en digital platta för två barn. De sitter i en säng. Barnen sitter och ligger över kvinnans knä.
Appen Bläddra med e-böcker på minoritetsspråk är gratis och kan användas i läsfrämjande arbete. Foto: Sofia Sabel. Licens: Kungliga biblioteket, copyright.

De fem resursbiblioteken

KB har i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas, inklusive urfolket samernas, bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Fokus har särskilt legat på målgruppen barn och unga. Idag finns det fem resursbibliotek i Sverige som representerar de nationella minoritetsspråken.

Här hittar du kontaktuppgifter till resursbiblioteken.

Resursbiblioteken är ett stöd i de kommunala bibliotekens uppdrag att erbjuda böcker och andra medier på språken och riktar sig till bibliotek i hela landet med de material och tjänster som de producerar. För att kunna göra detta får resursbiblioteken medel från KB. KB följer upp satsningen genom att bland annat kartlägga förändringar över tid i hur nationella minoriteter prioriteras i landets biblioteksplaner samt hur bibliotekens utbud av litteratur på minoritetsspråk förändras i Libris.

Bläddra – ett stöd i läsfrämjande arbete

Bläddra är en gratis app för mobil och surfplatta med e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Målet är att även erbjuda böcker på finska. Du behöver varken lånekort eller användarkonto för att ta del av böckerna. KB utvecklade appen för att kunna erbjuda en resurs för den som vill läsa böcker på sitt språk, men också som ett stöd i folk- och skolbibliotekens läsfrämjande arbete. Tanken är även att sänka trösklarna för ovana användare, både biblioteksanvändare och de läsare som inte tycker att de kan språket tillräckligt väl.

Läs mer om Bläddra

Polarbibblo – en plats för språk och kreativitet

Polarbibblo är en webbplats där barn kan skriva berättelser, dikter, boktips och digitala böcker på sitt eget språk. Idag finns sajten på meänkieli, tre samiska varieteter, finska och svenska. Webbplatsen är helt gratis att använda och drivs av Regionbibliotek Norrbotten i samarbete med Biblioteken i Norrbotten. Polarbibblo är ett exempel på en regional satsning som kompletterar resursbiblioteken och därmed gynnar och stödjer alla kommunala biblioteks arbete med de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.

Med stöd från KB arbetar Polarbibblo med att lansera Polarbibblo på romani chib.

Polarbibblo

Så kan du arbeta med delaktighet för nationella minoriteter i biblioteksplanen

KB:s vägledning i att skriva en biblioteksplan innehåller flera tips på hur du kan arbeta med delaktighet för de nationella minoriteterna i biblioteksplanearbetet. Ta del av metodtipsen här.

Lär dig mer på Digiteket

Den nationella lärplattformen Digiteket har ett antal lärresurser inom området. Ett exempel är kursen Sveriges nationella minoriteter och urfolket samerna: litteratur, språk och kulturhistoria som syftar till ökad kunskap och inspiration till bibliotekens arbete. För dig som vill lära dig mer om att genomföra samråd med barn och unga tillhörande de nationella minoritetsgrupperna finns metodstödet Ringar på vattnet.

Denna artikel har ursprungligen publicerats som en nyhet på Kungliga bibliotekets webbplats.

Kommentarer

Hur hjälpte informationen i denna artikel dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.