Gå direkt till innehållet

Queerlit – en databas för skönlitteratur med hbtq-tematik

På alla hjärtans dag invigdes databasen Queerlit som syftar till att samla all svensk skönlitteratur med hbtqi-tematik under ett tak. Med hjälp av databasen kan du söka efter böcker som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer.

Nyöppnade Queerlit är en databas som indexerar skönlitteratur med hbtqi-tema. Man kan nu enkelt genom gränssnittet söka efter skönlitteratur på tema. Syftet är att göra litteraturen mer tillgänglig för forskare, litteraturhistoriker och allmänheten.

Projektet är ett samarbete mellan Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning, Kungliga biblioteket och Queerrörelsens arkiv och bibliotek

En viktig del av databasen är att den inte bara inkluderar skönlitteratur med hbtqi-gestalter, utan även litteratur som belyser stereotyper, nidbilder och vanföreställningar. Bibliotekarien Olov Kriström berättar i tidningen QX:

– Vi försöker fånga upp så mycket som möjligt, även böcker utan ett centralt queertema. Ibland nämns någonting i förbifarten, till exempel att någon anklagas för att vara lesbisk. Vi försöker att ringa in mer än det som traditionellt studerats inom queer litteraturhistoria. I dagsläget tror jag att vi har samlat runt 2000 böcker.

En ny märckwärdig historisk wisa om en grefwe i Rom, som hade utlåfwat sig att resa til then heliga graf, och huru hans wisa och förståndiga fru rådde honom ther ifrå, hwilket råd han intet achtade, och huru han på resan blef fången af turcken och måste ther draga plogen ; och huru grefwinnan reste til turcka-konungen i muncka-kläder, och med list och behändighet ransonerade sin man utan penninga lösen uhr Turckiet. Kan siungas som: Min Gud och fader käre, jag tackar &c.

I databasen hittas också skillingtryck, som det här från 1793 med ämnesordet Maskuliniserande crossdressing.

Queerlit har varit beroende av att folk har tipsat projektet om litteratur som på olika sätt behandlar queera skildringar. I nuläget är det bara skönlitteratur som är aktuellt. 

Bibliotekarien Olov Kriström berättar för QX hur de även har kunnat hitta tidigare okänd litteratur med hbtqi-tema genom sökningar i bland annat dagstidningars bokrecensioner. Ett sådant exempel är Det förtorkade trädet av Eva Berlin som gavs ut på 1940-talet. Boken handlar om en son som dödar sin mor, och det visar sig att han har haft begär till män, något som samtiden inte accepterade.

QUEERLITS BESKRIVNING Jagberättaren har växt upp med en överbeskyddande mor och bara haft en vän, som tagit avstånd från honom utan att jagberättaren förstått varför. I antydningar förstår läsaren att jagberättaren mot slutet av romanen kommer till insikt om sin homosexualitet. Efter mötet med en man som vant rör sig i Stockholms homosexuella subkultur har han en uppgörelse med sin mor, och dödar henne oavsiktligen.

Delar av posten på Det förtorkade trädet på Queerlit.

Databasen är dels tillgänglig på Queerlit-projektets egen webbsida men finns också integrerad i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS. Projektet kommer att pågå till slutet av 2023, och efter det kommer databasen att underhållas av KvinnSam – det nationella biblioteket för genusforskning. 

– Kanske kan vi söka mer pengar senare för att komplettera med sakprosa och översatt litteratur. Det skulle gå att utvidga hur mycket som helst, berättar bibliotekarien Sebastian Lönnlöv som arbetat med projektet i en intervju i tidningen BiS.

Till databasen har det också skapats en tesaurus, ämnesord sorterade i en ordlista med syfte att skapa fler och lättare sökvägar till böckerna i databasen.

Ämnesord i Queerlits tesaurus.

På alla hjärtans dag 2023 lanserades databasen över svensk litteratur med hbtqi-tematik under pompa och ståt med en invigningsfest och en utställning på Humanistiska biblioteket i Göteborg.

Besök gärna Queerlit, och kan du hjälpa till så tar de gärna emot tips på böcker som saknas, eller om du har mer information om någon av de som finns med. Mejla dem på queerlit@lir.gu.se.

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.