Gå direkt till innehållet

”Fake it til’ you make it” – nyfikenhet och tålamod är dina bästa vänner på Wikipedia

Bibliotekarier är grymma på källkritik, och bibliotek är verksamheter som skapar möten. Både Wikipedia och biblioteken handlar om fri kunskap och samskapande. Tack vare dessa perspektiv och samskapandet har Projekt HBTQI kommit till, och nu har den funnits i snart ett år.

“Wikipedia ska vara platsen som ska samla all världens kunskap. Det funkar inte om de som skriver kommer från en homogen grupp. – Alla typer av människor behöver finnas representerade för att alla perspektiv ska kunna komma fram”. Så sa Sofie Jansson, skrivpedagog och styrelseledamot för Wikimedia Sverige, i panelsamtalet Projekt HBTQI – så gör vi världen och Wikipedia bättre under det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur 2021.

Sofie har redigerat på Wikipedia i många år, och håller sedan ett par år tillbaka skrivstugor för att öka antalet artiklar av och om kvinnor. Nu är Sofie även en dem som engagerat sig i Projekt HBTQI på Wikipedia. Under året som gått har 45  artiklar skapats ellet utökats genom projektet. Men önskelistan på vad som behöver förbättras är lång.

Porträtt av Audre Lorde

Artikeln om författaren, feministen och bibliotekarien Audre Lorde är en av de Wikipediaartiklar som utökats i projektet. Foto: “Audre Lorde” K. Kendall, Filckr, CC-BY 2.0

Wikipedia som tryggt rum

Än så länge har projektet haft sju digitala häng, och fler planeras. De flesta av dessa häng har varit skrivstugor och projektet har testat Teams, Jitsi och Google Meet för dessa. Skrivstugorna välkomnar både nybörjare och vana wikipedianer. På skrivstugorna har samtalen varierat utifrån de som medverkat. Det har såklart blivit en del frågor om praktiska aspekter av att redigera i Wikipedia, och allmänna råd som är bra att tänka på när du redigerar. Men samtalen har också handlar om att bli ifrågasatt, om trygga rum, om bra källor, om begrepp och om definitioner, och om bibliotek.

Karin Jonsson Sandström på Nordmalings bibliotek tycker att de digitala träffarna är värdefulla. “Det finns så mycket att göra hela tiden, och att skriva på Wikipedia är ju något jag i teorin skulle kunna göra lite när som helst så det är lätt att skjuta på det. Träffarna tvingar mig att prioritera det arbetet för en stund.” Karin skrev sin masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap om hur kategorisering av och kring marginaliserade grupper gjordes på svenska Wikipedia:

“Det finns flera studier som visar på att marginaliserade gruppers perspektiv inte finns proportionerligt representerade på Wikipedia. De här studierna rör främst engelska Wikipedia, men i arbetet med min uppsats kunde jag se att detta gäller även på svenska versionen. Därför tycker jag att projekt som HBTQI på Wikipedia är jätteviktiga. Det uppmärksammar och lyfter denna skevhet och försöker göra något åt den”, säger Karin.

Gå på upptäcktsfärd

Biblioteksutveckling Sörmland startade projektet tillsammans med Sörmlands museum och Wikimedia Sverige. Malin Klintholm, biblioteksutvecklare på Biblioteksutveckling Sörmland, tycker att bibliotek ska arbete med Wikipedia som ett led i arbetet för fri tillgång till information, och som ett verktyg för att göra demokratiutveckling. “Hur många procent vänder sig till Wikipedia idag för att hitta information och kunskap? Långt fler än de som besöker biblioteken. Om biblioteken ska vara nav för kunskap så är Wikipedia en viktig plattform.”

Det finns mycket att upptäcka på Wikipedia, och olika ingångar för att förstå mer. Det kan vara att engagera sig i projekt HBTQI eller delta i en skrivstuga. Karin föreslår också att du inte bara läser artiklarna utan kikar på diskussionerna som också förs i anslutning till varje artikel. “Jag kan verkligen rekommendera att läsa diskussionssidorna och inte bara artiklarna på Wikipedia. Att läsa diskussionerna som ligger till grund för artiklarna säger mycket om innehållet på Wikipedia och hur det blir till. Jättespännande!”

Diskussionssidan finns längst upp till höger om fliken Artikel.

Läs gärna diskussionen om artikeln Hen på Wikipedia så du förstår hur artikelskapande kan se ut.

Karins tips till bibliotekarier som vill komma igång med Wikipedia

  • ”Fake it til you make it” – det går aldrig att bli fullärd.
  • Sätt igång med arbetet och tro inte att du behöver ha lärt dig allt först.
  • Att vara lite bekant med verktygen är bra innan du har ditt första WikiFika. En WikiFika är en träff där de som är intresserade kan umgås, prata Wikipedia och lär sig mer om att redigera. Det viktigaste under en WikiFika är att du är nyfiken och vill lära dig tillsammans med de som kommer dit.
  • Du behöver inte vara en expert.
  • Ha tålamod!
  • Det är okej om inget blir skrivet på ditt första WikiFika – tänk att det är ett långsiktigt arbete.
Abdellah Taïa

På önskelistan bland artiklar som behöver förbättras finns biografin över författaren Abdellah Taïa. Är du den som kommer skriva artikeln? Foto: “Abdellah Taïa”, Håkan Lindquist, CC BY-SA 3.0

Vill du också vara med?

Genom projektet finns nu flera nya artiklar på svenskspråkiga Wikipedia. Exempelvis om serieskaparen Bitte Andersson, hbtq-rättigheter i Europa och rapparen Mykki Blanco. Om du har förslag på artiklar som borde skapas kan du lägga dina önskemål på projektsidan. Där hittar du också datum för aktuella skrivstugor och kan lägga till dig själv som deltagare. För att bli deltagare måste du först skapa ett konto på Wikipedia. Varje bidrag gör skillnad!

Bildkällor och länkar

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.