Gå direkt till innehållet

Programmering för barn med Bibliotek Familjen Helsingborg

Bibliotek Familjen Helsingborg har fått kompetensutvecklingsstöd från Region Skåne för att under våren genomföra en serie online-workshops i programmering för barn tillsammans med Hemkodat.

Hemkodat är en ungdomsdriven organisation som vill utveckla barns och ungas intresse för och kunskap inom teknik och programmering. Bibliotek Familjen Helsingborg är ett samarbete mellan folkbiblioteken i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Maria Johansson-Näslund som är bibliotekarie i Helsingborg svarar på några frågor om projektet.

Som startskott hade ni en gemensam utbildningsdag – berätta om den!

Förmiddagen var en introduktion av projektet men också tänkt som en allmän inspiration till medarbetarna kring hur man kan göra event online. Vi ville skapa ett tillfälle att mötas och dela med sig av hur man arbetar mot olika målgrupper eller upptäcka samarbetsmöjligheter. Teman som ”Shared Reading”, ”Rita digitalt” och ”Snacka digitaliska” presenterades. Det lyftes många frågor kring detta både under och efter utbildningen och intresset var stort.

Sedan följde en introduktion kring själva programmeringsprojektet, dess upplägg och praktisk information hur alla kommuner kan arbeta tillsammans. Vi avslutade med att deltagarna själva fick delta i en workshop som genomfördes av Hemkodat, något som gjorde att själva projektet blev mer konkret kopplat och det skapade förutsättningarna för att bibliotekspersonalen skulle ha möjlighet att själva guida och förklara eventet för deltagarna.

Uppslutningen på utbildningsdagen var god och alla kommuner i samarbetet var representerade. Kanske bidrog det faktum att dagen blev helt digital till att fler hade möjlighet att vara med än om det varit en fysisk träff, nu upplevde jag att det var fler än bara de som jobbar med barn och unga som deltog.

Berätta om upplägget som följde! Hur gick det?

​Upplägget som följde var väldigt smidigt, Hemkodat genomförde fem livesända workshops på olika teman, såsom att skapa ett spel eller en berättelse. Tre tillfällen låg på skollov (jullov och sportlov) och två på helger. Utöver livesändningarna skapade Hemkodat två introduktionsfilmer till plattformen Scratch, för den som ville förbereda sig, eller prova på programmering på andra tider utanför livesändningarna.

Livesändningarna marknadsfördes via info på vår gemensamma webbplats, på Facebook och andra sociala medier, samt affischer som varje kommun fick distribuera som de ville. Det är viktigt att biblioteken förankrar och marknadsför eventet lokalt.

En viktig aspekt vi hade med redan från början var tillgänglighetsperspektivet. Hur kan så många som möjligt delta med de medel de har tillgång till hemma? För oss var det viktigt att ingen skulle behöva ladda ner något, utan att allt skedde just online, för att ta ner teknik-kraven en tröskel.

Ett annat spår var att biblioteken också skulle kunna erbjuda fysiska aktiviteter på plats kopplade till livesändningarna (för att möjliggöra för fler att vara med). Vårt mål var också att skapa lokala samarbeten med fritidshem och liknande verksamheter. Detta kunde tyvärr inte genomföras under den här perioden på grund av rådande restriktioner.

Trots att Covid-19 satte käppar i hjulen är vi nöjda med projektet. Vi har haft ett gott deltagande och fått positiv feedback från deltagarna. Deltagandet var som starkast under loven, men eventen ligger kvar inspelade även efter eventet för de som vill delta i efterhand. En möjlighet som många tagit vara på! Vår utvärdering visar att aktiviteterna var uppskattade och flertalet var intresserade av att delta i liknande aktiviteter framöver. Vi har nått ut både till nybörjare och till en målgrupp som har aktivt intresse av programmering. Vi ser också att vi nått ut till barn och unga som skulle tvekat att besöka oss på plats som deltagare i en större grupp. Programmering är en aktivitet som skapar gemenskap mellan olika åldrar och möten mellan barn och vuxna som genomförde workshoppen tillsammans.

Hur har samarbetet inom Bibliotek Familjen Helsingborg fungerat?

Det har varit oerhört givande att samarbeta mellan kommuner och bibliotek på det här sättet! Det har gett mersmak och fått oss att fundera över fler liknande samarbeten framöver. Kul och kreativt när vi kan dra nytta av varandras kompetenser och skapa något tillsammans. Fint att kunna utnyttja styrkan i att vara en större organisation och kunna erbjuda den här sortens aktiviteter tillsammans istället för att varje kommun ska dra i alla bitar på egen hand. Också bra poäng i att samarbeta med professionella aktörer (alltså Hemkodat i det här fallet) och lära av dem, både vad gäller innehåll och metodik i genomförandet. Vi som arbetat i projektgruppen har lärt känna varandra bättre och ser fram emot att engagera fler medarbetare framöver.

Har ni några lärdomar eller tips och trix att dela med er av till bibliotek som vill prova något liknande?

Samarbeta och ta del av varandra, det är lätt att tänka att man måste göra saker och ting själv, men det fina med det digitala är att det inte finns några ”kommungränser”, och att det underlättar att tillsammans dela och skapa utanför den vanliga ”boxen”.

Under detta år när vi skapat alternativa rum och aktiviteter för barn och ungdomar på nätet i flera olika sammanhang, har vi lärt oss att målgruppen uppskattar att vara tillsammans i digitala rum där vuxna är med och sätter ramarna, men också deltar och visar intresse för olika typer av nätkulturer. Det är något som vi vill bygga vidare på!

Vad är planen framåt efter detta?

Vi tittar nu på om vi kan erbjuda någon liknande digital programserie framöver, kanske med annat innehåll än bara programmering just. Utbildningsdagen skulle kunna få en uppföljning med fler fördjupade digitala erfarenheter nu när fler har hunnit testa på alltmer vad gäller digital programverksamhet. Vad gäller arbetsgruppens samarbete så skulle vi gärna inkludera fler av Bibliotek Familjen Helsingborgs kommuner i själva arbetsgruppen, för att kunna fortsätta utveckla arbetet i en positiv riktning. Inget är bestämt i nuläget, men som vi ser det är samarbetet värt en fortsättning i någon form!

Denna artikel publicerades först på Region Skånes webb och används med tillstånd.

Puffbild: foto av Robo Wunderkind, licensierad enligt Unsplash License

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.