Gå direkt till innehållet
Runda cirklar i starka färger.

Ordet och handen – en metod för taktila boksamtal

Tänk om det vore möjligt att utforma en inkluderande metod för boksamtal. En metod som får personer som vanligtvis står långt ifrån litteraturen att känna ett intresse och en nyfikenhet på vad den kan väcka i oss? Med projektet Ordet och handen ville vi utforska sambandet mellan taktilitet och litteratur. Vi ville ta fram en verktygslåda för taktila boksamtal.

Den taktila verktygslådan innehåller plattor av filtmaterial och mindre brickor i två storlekar som ser olika ut och framförallt känns olika. De mindre brickorna används under själva samtalet om texten och de större för associationsövningar eller för att “checka in” i början av träffen, exempelvis genom att deltagarna väljer ut en bricka som motsvarar deras känsla. Verktygslådan innehåller också en beskrivning av det taktila materialet och en handledning för hur det är tänkt att användas samt förslag på samtalsfrågor.

Tanken är att verktygslådan ska vara användbar oavsett vilken bok samtalet ska utgå ifrån. Utgångspunkten var att verktygslådan skulle utformas framförallt för boksamtal på bibliotek för att främja läsförståelse och underlätta samtal kring litteratur.

Hand håller i runda cirklar i tyg med olika färger.

Brickor i olika material. Fotografi av Carina Søe-Knudsen ©

Hur det började

Truls Nord, konstnär och fotograf, och Carina Søe-Knudsen, informationsdesigner och illustratör, hade tidigare arbetat tillsammans i ett projekt som handlade om att skapa taktila fotografier tillsammans med syn- och hörselskadade personer. I samband med det arbetet föddes tanken att även prova att koppla ihop litteratur med taktilitet på något sätt. Kontakt togs med Begripsam, ett företag som specialiserat sig på kognitiv tillgänglighet, och en projektidé började ta form.

Förhoppningen var att utforma en metod för boksamtal med taktila inslag för att tillgängliggöra litteratur även för personer som av olika skäl inte har upptäckt den glädje och nytta läsandet kan ge. Truls och Carina beslutade sig för att även vända sig till biblioteket, eftersom de tänkte att metoden kunde komma till användning i bibliotekens läsfrämjande uppdrag. På Östberga folkbibliotek söder om Stockholm träffade de mig, Jessica Pellegrini, tidigare biblioteksmedarbetare och numera frilansande kulturarbetare och projektledare. Vi döpte oss till Ordet och handen och tillsammans med Begripsam och Stockholms stadsbibliotek skickade vi in en ansökan till Kulturrådets stöd för läs- och litteraturfrämjande insatser. Vi ville att metoden skulle innehålla något handfast, som är smidigt att ta med sig och som är lätt att arbeta med, därför bestämde vi oss för att utforma just en verktygslåda. Projektet beviljades medel och vi drog igång.

Runda tygcirklar ligger på ett bord. Händer som rör vi cirklarna.

Workshop pågår. Fotografi av Truls Nord ©

Frågor, frågor, frågor (och ett och annat svar)

Under 2019 och 2020 höll vi ett antal undersökande workshops för att utarbeta en metod och ett material. Vi träffade bibliotekarier, förskolebarn, tonåringar, nyanlända ungdomar, vuxna med synnedsättning samt unga vuxna och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Vi hade många frågor: Vilka texter kunde man utgå ifrån? Vilka åldrar kan metoden fungera för? Vilka typer av material skulle vi använda oss av? Och hur skulle vi koppla ihop läsupplevelsen med det taktila materialet? Vi prövade oss fram – testade olika texter och material och filmade samtalen under våra workshops för att i efterhand kunna reflektera och utvärdera. I ett tidigt skede upptäckte vi fördelen med att läsa poesi eftersom dikter med sitt korta format inte kräver att deltagarna läser i förväg, samtidigt som det är väldigt innehållsrikt.

Vi lärde oss mycket under dessa workshops, bland annat att det taktila materialet, tvärtemot vad vi hoppats på, ibland kunde bli distraherande för samtalet. Det upptäckte vi när vi höll workshops med barn som blev helt förtrollade av allt material men även för vissa av de vuxna deltagarna. Vi beslutade oss därför att begränsa materialet till tolv brickor i samma runda form och att alla deltagare fick varsin uppsättning likadana brickor.

Framförallt såg vi att många deltagare tack vare de taktila materialen mycket snabbare nådde djupare in i texterna. Att välja en bricka som får representera den tanke eller känsla som texten ger underlättade samtalet. För vuxna deltagare med kognitiva funktionsnedsättningar fungerade det speciellt bra att med hjälp av materialet uttrycka känslor och tankar och sedan koppla det tillbaka till dikten.

Ungefär samtidigt som covid-19-pandemin bröt ut hade vi tillräckligt med underlag för att börja skriva på en handledning till verktygslådan. För att bättre förstå hur pass detaljrikt vi skulle beskriva metoden skickade vi ut texten till ett antal bibliotekarier och Karin Forsell, som är expert på att skriva tillgängligt på Begripsam, och fick tillbaka många kloka inspel.

Händer som rör vid material på ett bord.

Samtal om dikt. Fotografi av Carina Søe-Knudsen ©

Verktygslådans användning på bibliotek

För att presentera verktygslådan och metoden för Bibliotekssverige planerade vi att bege oss ut på en tågturné och kontaktade därför olika folkbibliotek, regionbibliotek och biblioteksnätverk. Tanken var att erbjuda intresserade en verktygslåda och att de i gengäld skulle ge oss återkoppling kring lådans innehåll och användning, men så kom det nya restriktioner till följd av pandemin. Först väntade vi, men tiden gick och restriktionerna låg kvar och till slut var vi tvungna att göra en digital presentation om det skulle bli något överhuvudtaget.

Verktygslådorna skickades ut till biblioteken på förhand, så att bibliotekarierna kunde bekanta sig med innehållet, och därefter träffade vi dem via länk. De såg direkt potentialen i att använda lådorna för olika målgrupper och i olika delar av bibliotekens verksamhet: barn- och unga, personer med demenssjukdom, deltagare på språkcaféer eller under biblioterapiträffar. Återkopplingen blev dock begränsad av att de inte hade möjlighet att testa dem med besökare till följd av restriktionerna.

Projektet Ordet och handen pågick mellan 2019 och 2021. De taktila verktygslådorna finns på följande bibliotek/regionbibliotek: Stockholms stadsbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek, Regionbibliotek Gävleborg, Skövde stadsbibliotek, Borås stadsbibliotek, Edsbyns bibliotek, Regionbibliotek Uppland, Regionbibliotek Sörmland, Halmstad stadsbibliotek, Västra Götalands regionbibliotek och Lidingö stadsbibliotek.

Plastlåda med handbok och textila materia inuti.

Verktygslåda och handelning. Fotografi av Carina Søe-Knudsen ©

Besök på daglig verksamhet

Stockholms stadsbibliotek fick en verktygslåda som tack för allt de bidragit med i projektet och enhetschef Anna Ulfstrand ville inte att den skulle bli liggande och samla damm. Vi slog därför våra kloka huvuden ihop och sökte medel från Kulturrådets stöd för läs- och litteraturfrämjande insatser till ett nytt projekt med mig som projektledare.

Idén var att dels få fler bibliotekarier att lära sig att använda verktygslådan, dels att använda den som en metod för att nå ut specifikt till personer med funktionsnedsättning. Ett upplägg arbetades fram – att jag och en bibliotekarie från det närmsta lokala folkbiblioteket besökte en daglig verksamhet tillsammans. Vi tog med verktygslåda, böcker vi ville tipsa om och information om biblioteket. Väl där hölls ett taktilt boksamtal tillsammans med deltagare och bibliotekarie, en kort presentation av det närmsta biblioteket och dess utbud följde och kontakter knöts mellan verksamheten och biblioteket. Totalt blev det 12 taktila boksamtal på dagliga verksamheter.

Våga lita på tystnaden

Mot slutet av förra året var det dags för utvärdering. Jag bestämde mig för att åka tillbaka till några av verksamheterna för att höra vad samtalet och besöket lämnat för spår. Jag träffade dels några deltagare, dels en arbetshandledare och även en av bibliotekarierna och fick ta del av deras berättelser.

När jag talade med deltagarna blev jag glatt överraskad över hur mycket av samtalet som faktiskt fastnat hos dem. Det hade passerat nästan ett år efter besöket och de mindes och återberättade inte bara berättelsen jag läst för dem (Granen av Tove Jansson), utan även hur de taktila materialen känts och i vilken sinnesstämning de själva försatts i av texten och materialet.

Sanna Brantestad, arbetshandledare på en av de dagliga verksamheterna som ingick i projektet, berättade om hur hon såg att hennes deltagare tagit till sig av samtalet på många olika nivåer. Vissa av dem deltog till fullo, medan andra hade svårare att ta till sig de fördjupande frågorna kring läsupplevelsen. I deras fall kom det snarare att handla om att överhuvudtaget våga vara med och säga något i ett samtal, kanske lära sig något nytt ord kopplat till känslor och att få en stärkt ”vi-känsla” tillsammans med de andra deltagarna. Deltagarna tyckte att det var så inspirerande med taktila material att de hade börjat tillverka sina egna. Jag frågade även Sanna vad hon tyckte var viktigast hos den som ledde samtalet och då svarade hon att det nog var att vara följsam, att inte ha en fast och färdig agenda utan att möta deltagarna på deras egen nivå och verkligen lyssna in dem.

Detta var något som även bibliotekarien Anna Liljemark lade stor vikt vid. Att inte vara rädd för tystnaden utan våga vänta in och att lita på materialet var några av hennes medskick. Biblioteket där Anna arbetar har varit stängt för renovering under projektet så hon har arbetat mycket uppsökande och besökt flera dagliga verksamheter för att prata om böcker och varje gång har hon med sig den taktila verktygslådan. Hon har även börjat modifiera metoden så att den passar hennes arbetssätt och hon tycker att det är bra att ha med sig något konkret att samlas kring vid besöken. Anna berättar också att det var skönt att ha någon med sig första gången som stöd men att hon nu tycker att det fungerar bra att genomföra besöken själv. Hon tipsar om att ta kontakt med arbetshandledarna på den dagliga verksamheten inför val av text och att det är smart att låna med sig flera exemplar om gruppen ska läsa bilderböcker, så att alla deltagare får sin egen bok att titta i.

För mer information och frågor om Ordet och handen går det att kontakta mig på jessica.pellegrini1972@gmail.com

Om du är nyfiken på att veta mer om hur verktygslådan kan användas för boksamtal på daglig verksamhet går det även bra att kontakta bibliotekarie Anna Liljemark via anna.liljemark@stockholm.se

Porträttbild av Andreas Nur ©
Jessica Pellegrini är frilansande projektledare och kulturarbetare. Hon har arbetat många år på folkbiblioteken i Stockholms kommun, framförallt med bokbussens verksamhet.

 

Kommentarer

Rebecka/Skåne

Intressant att läsa om hur verktygslådan har använts på dagliga verksamheter och lärdomarna därifrån! Jag har mest arbetat med taktila pekböcker i vår småbarnsverksamhet men blir inspirerad i att använda taktila material även för mina bokcirklar med vuxna.

Jenny

Jag har visat våra regionala logopeder denna artikel. Att dessutom den viktiga utvärderingen kom med – det är inte alla som hinner med den. Jättefint exempel!

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.