Öppen tillgång och öppen vetenskap – en introduktion

I och med samhällets digitalisering, finns teoretiskt möjligheterna för vem som att när som helst ta del av och använda forskningsartiklar via internet. Öppen tillgång (Open access) är metoden för att åstadkomma detta och här nedan följer en kort introduktion från Kungliga Biblioteket om deras uppdrag och arbete med detta.

Principen för öppen tillgång är att forskningsresultat som är finansierade med offentliga medel ska finnas öppet och tillgängligt på nätet, gratis för alla att läsa och använda.

Genomgången består av ett antal korta filmer om sammanlagt ca 30 min. Du får ta del av forskares, bibliotekariers och anställdas på KB erfarenheter av öppen tillgång samt får en kort genomgång av hur och varför öppen tillgång har utvecklats. Du kan välja fritt bland avsnitten här nedan, eller välja den första filmen med introduktion samt alla avsnitt automatiskt efter varandra.

Mer info samt kontaktuppgifter hittar du på denna länk till Kungliga Biblioteket.

Introduktion+samtliga filmer efter varandra.