Gå direkt till innehållet

Officiell information i krisens och krigets spår

I kristider är biblioteken en viktig demokratisk mötesplats för information och svar. Det är då extra viktigt att vid behov kunna hänvisa till officiella källor. Här samlar Digiteket några användbara resurser som man kan hänvisa besökares frågor till eller använda för att sprida i sina digitala kanaler.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, framhåller vikten av snabb, öppen och korrekt kommunikation vid samhällsstörningar.  I tider av kris, krig och en orolig omvärld brukar det lyftas fram att det är bra om den relaterade informationen kommer från officiella källor så att medborgarna inte möter olika eller motstridiga budskap från olika offentliga samhällsaktörer.  

Ett krig i vårt geografiska närområde med dess medföljande oro, rädsla och ökad utsatthet för informationspåverkan gör att det kan vara bra att vara extra varsam kring vilken typ av information man som offentlig aktör delar, rekommenderar och sprider. Listan nedan är på intet sätt komplett, men vi har försökt att samla de mest relevanta. Din kommun har troligtvis också samlad kriskommunikation på era lokala webbsidor. Ett exempel på dylik kommun-kommunikation Malmö stadsbiblioteks information inför det kvartalsvis testet av signalen Viktigt meddelande (VMA)

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. På samlingssidan om kriget i Ukraina hittas viktig samhällsinformation relaterat invasionen. Här samlas många av de relevanta myndigheternas aktuella information och det kan vara en bra portal att utgå från. 

Krisinformation – Kriget i Ukraina

Krisinformation.se är också en bra utgångspunkt för vidare läsning, de uppdaterar löpande med relevanta aktörers information. Du hittar också där länkar till alla i sammanhanget relevanta myndigheter.

Känner du oro?

Krisinformation samlar länkar, kontaktupgifter och information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa. 

De lyfter på sin informationssida några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress:

  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. 
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. 
  • Testa att begränsa din nyhetskonsumtion om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt.

Krisinformation – Stöd vid oro

Regeringen

Samlad information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina.

Regeringskansliet – Rysslands invasion av Ukraina

Strålsäkerhetsmyndigheten

I samband med invasionen av Ukraina har Strålsäkerhetsmyndigheten fått in en del frågor om situationen i Tjernobyl, Ukrainas kärntekniska anläggningar, jodtabletter och vad myndigheten gör i händelse av en kris utomlands, där radioaktiva ämnen kan spridas i atmosfären. 

Strålsäkerhetsmyndigheten – Frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina

Försvarsmyndigheten

Den säkerhetspolitiska situationen har blivit sämre, men Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt. Samlad information om det säkerhetsmässiga läget hittas på myndighetens sida.

Försvarsmyndigheten – säkerhetsläget i närområdet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Myndigheten listar saker som det kan vara bra för privatpersoner att tänka på. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  – Vad kan jag som privatperson göra?

Din kommun och din region

Din kommun och din region har troligtvis kontinuerligt uppdaterad information om säkerhetsläget och dess arbete i kris. Det är också möjligt att de har planer för kriskommunikation som är bra att vara insatt i. 

UNHCR Ukraina

FN:s flyktingorgan UNHCR samlar all sin information om kriget på en portalsida där man också bland annat följa hur flyktingsituationen ser ut i omvärlden dag för dag

karta delar av Europa. Cirklar indikerar flyktingmängd. Stor cirkel i Polen.

Flyktingströmmar från Ukraina. Bild från den 5/3.

FN:s Ukraina-portal

Här samlas FN all information om sitt arbete i Ukraina, men också alla rapporter som publiceras. Du kan till exempel dagligen följa antalet civila offer i kriget här.

FN Ukraina

Kriskommunikation

Vad kan vara bra och viktigt att tänka på vid kriskommunikation? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt en publikation om kriskommunikation som kan vara till hjälp i sammanhanget.

Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar: en vägledning om att integrera kommunikation i samverkan och ledning (pdf)

Myndigheten för tillgängliga medier lyfter fram att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information om hur du kan agera i händelse av kris eller krig finns tillgänglig på punktskrift, på teckenspråk, på lätt svenska och som ljudfil.

Tillgänglig krisinformation

Kommentarer

Hjälpte detta dig?

Digiteket-redaktionen vill gärna veta mer om hur du har använt artikeln.


Fält markerade med * är obligatoriska. Redaktionen granskar kommentarer innan de publiceras. Din e-post kommer inte publiceras.