Notiser vecka 17

Det händer så mycket roligt och lärorikt där ute i landet men det är svårt att hålla koll på allt! I vårt nya semi-regelbundna nyhetsbrev listar Digiteket föreläsningar, seminarium, rapportsläpp och dylikt som på något sätt passar in under Digiteketparaplyet och som ni kanske missat.

Hör gärna av er till kontakt@digiteket.se om ni har tips som borde vara med!

Mediemedvetenhet – Desinformation och konspirationsteorier i pandemins tid

Seminarium 10/5

Vi får ett ständigt flöde av uppdateringar och information kring covid-pandemin. Hur ska vi hantera det informationsflödet och hur kan vi identifiera desinformation på ett sätt där vi kan ta ställning och agera som samhällsmedborgare? Vågar vi till exempel vaccinera oss?

Detta är ett seminarium bestående av föreläsningar av Anette Novak, direktör för Statens medieråd, och Mathias Cederholm som driver nätverket Källkritik, fake news och faktagranskning på Facebook. Evenemanget arrangeras av Filmpedagogerna Folkets Bio med stöd av Västra Götalandsregionen i samarbete med Center för Skolutveckling.

Läs mer och anmäl er till seminariumet om medievetenhet.

Faktaresistens och tillit – om den stora oenigheten – Åsa Wikforss

Seminarium 11/5

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, föreläser om begreppet faktaresistens. Hon beskriver hur våra olika åsikter inte bara gäller värderingar, utan också fakta. Hon pekar också på riskerna med att vår tillit till källor polariseras allt mer. Ett seminarium av Goto10.

Läs mer och anmäl er till Åsa Wikforss seminarium.

Bildning i en digital tid?

Rapport

Papers från konferensen Mötesplats Profession – Forskning Umeå universitet finns nu samlade i en rapport.

Ladda ner Bildning i en digital tid?

Reading in the age of distrust

Artikel

Alison J. Head lyfter problemet med att utmaningarna med den digitala floden av information under senare år har medfört ett fokus på att söka och verifiera information. Snabbläsning, skumning, källkoll och så vidare. Det ska gå fort. Hur gör vi för att inte tappa den långsammare, svårare, analytiska djupläsningen i en tid där faktagranskning och kritisk granskning måste gå snabbt?

Project Information Literacy – Reading in the age of distrust.

Är källkritik möjlig i den digitala kulturen?

Föreläsning med Jutta Haider 29/4 11:00-12:00

Samhällets informationsinfrastruktur domineras av ett fåtal kommersiella plattformstjänster som påverkar i stort sett all samhällsinformation, kulturlivet, och även människors relationer. Algoritmer formar en vardag där känslor och fakta konkurrerar om utrymmet. Föreläsningen belyser motsägelser i var ansvaret för informationskontroll placeras i en samtid där konspirationsteorier och politisk propaganda cirkulerar på samma plattformar som vetenskaplig fakta, hälsoinformation och underhållning.

Länk till föreläsning med Jutta Haider på Zoom.

Digital skrivstuga på Wikipedia med tema HBTQI

Workshop 18/5 13:00-15:00

Mer information och anmälan till skrivstugan

Lansering av Manifesto for enhancing digital competences

Seminarium 6/5

All Digital lanserar sitt nya manifest.

Läs mer och anmäl er på All Digital:s webbsida.

Pressfrihetens dag

Seminarium 3/5 12:00-13:30

Måndagen den 3 maj uppmärksammar Medieinstitutet Fojo Pressfrihetens dag med ett lunchseminarium via Zoom. Vi lyfter tre allvarliga utmaningar som drabbar svenska journalister och försvårar deras möjligheter att utföra sitt uppdrag. Hat och hot, desinformation och offentlighet och sekretess.

Läs mer och anmäl dig till arrangemanget på Facebook.

Digitalt läsfrämjande – hur, vad och varför?

Seminarium 10/5 10:00-11:00

Välkommen att lyssna på forskaren Julia Pennlert som pratar om hur digitalt läsfrämjande kan gå till och om hur digitala metoder och verktyg diskuteras i studier om läsfrämjande och litteraturförmedling. Julia ger oss konkreta exempel på hur digitalt läsfrämjande kan utföras och visar på vilka utmaningar och hinder som kan dyka upp.

Julia Pennlert är verksam vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Julia har under flera år arbetat med frågor som rör läsning, litteraturförmedling och digitala medier. Julia är programansvarig för magisterprogrammet i Litteraturpedagogik.

Läs mer om arrangemanget Digitalt läsfrämjande på Facebook.